Jaarverslag Dunea over 2022: koersvast in uitzonderlijk jaar

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Dunea zag in het boekjaar 2022 duidelijk de effecten van onder meer de hoge energieprijzen en een toename van vervuilende stoffen op haar bedrijfsvoering en resultaten.

2022 was een roerig jaar voor de drinkwatersector en dus ook voor ons. Toegenomen kosten voor de productie van drinkwater, onder andere door gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, zorgden voor een forse stijging van het drinkwatertarief. Tegelijkertijd heeft de hoge gasprijs een sterk effect gehad op de afzet van drinkwater: Wij produceerden in 2022 bijna 2 procent (1,4 miljard liter) minder drinkwater dan het jaar ervoor, voornamelijk doordat onze klanten minder lang of minder vaak onder de douche stonden. Op de langere termijn zijn er, mede door bevolkingsgroei, juist zorgen over een dreigend drinkwatertekort. In het najaar trok de sector aan de bel om politieke aandacht te vragen voor dit thema, en voor mogelijke oplossingen.

Versnelling
Wij werken ondertussen hard aan eigen oplossingen: in 2022 is de versnelling ingezet op de strategie onder de naam ‘Drinkwater voor de Toekomst’. In dit strategische programma komen alle inspanningen samen die de drinkwatervoorziening van de toekomst veilig moeten stellen: investeringen in het huidige rivier-duinsysteem en voorbereidingen voor investeringen in nieuwe bronnen, het stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik en het samenwerken voor schone bronnen.

Zorgen over waterkwaliteit
De zorgen over schone drinkwaterbronnen zijn in het afgelopen jaar stevig toegenomen. Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Het rivierwater dat wij innemen wordt steeds vuiler. Vooral de concentraties van PFAS in de rivieren baren ons zorgen. Omdat industrieën nog steeds PFAS kunnen lozen, worden we geconfronteerd met omstandigheden die op zijn minst zeer uitdagend zijn. Het is ongelooflijk dat we in Nederland niet in staat blijken om te voorkomen dat dergelijke stoffen met een schadelijk effect voor de volksgezondheid geloosd worden in een belangrijke drinkwaterbron. Het dwingt drinkwaterbedrijven om extra zuiveringen te ontwikkelen. Maar het zijn forever chemicals: je kunt deze stoffen niet laten volledig laten verdwijnen. Daarom is het cruciaal dat drinkwaterbronnen veel beter beschermd worden. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit."

Koersvast
Wim Drossaert: “Dunea heeft in dit uitzonderlijke jaar laten zien dat koersvastheid en flexibiliteit hand in hand kunnen gaan. Dat we, als de urgentie er is, kunnen en moeten versnellen. In ons jaarverslag laten we zien hoe we dat hebben gedaan.” 

Lees het jaarverslag van Dunea over 2022