Herstelwerkzaamheden lekkage transportleiding Berkheide

Een belangrijke aanvoertransportleiding van voorgezuiverd rivierwater in Berkheide is lek. Dinsdag 14 februari starten de herstelwerkzaamheden.

De duinen zorgen voor ons water. Wij zorgen voor de duinen. Door de snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied moeten wij op korte termijn meer drinkwater leveren. Dunea beschikt over drie beschermde waterwingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide, maar alleen Berkheide biedt  voldoende ruimte meer water te winnen binnen de provinciale vergunning. Daarvoor worden ook de aanvoerleidingen geoptimaliseerd.

Een belangrijke aanvoertransportleiding van voorgezuiverd rivierwater is lek. Om de lekkage te kunnen herstellen, is het noodzakelijk om de leiding op te graven. Hierbij doen we er alles aan om schade en overlast aan de natuur tot een minimum te beperken.

Om dit werk goed en veilig uit te kunnen voeren, hebben wij hier een opstelplek gemaakt. Om bij het werk te komen hebben wij een transportroute aangelegd. Voor 1 maart moeten de werkzaamheden afgerond zijn. 

Wat merkt u er van?

Om bij de leiding te komen is werkverkeer noodzakelijk, deze kruisen mogelijk uw pad. Het wandelpad wordt niet afgesloten. Wel worden er aan weerzijde hekken geplaatst. Voetgangers hebben altijd voorrang op vrachtwagens. Uiteraard beperken we de overlast tot een minimum. Verkeersregelaars ter plaatse zorgen voor uw veiligheid.

Om de paden te beschermen liggen er rijplaten. Let op! De rijplaten kunnen glad zijn