Dunea is klaar voor de zomer

De zomer is in aantocht! Voor Dunea reden om zich klaar te maken voor toenemend watergebruik en ook op mogelijke droge periodes. Dankzij onze broodnodige voorbereiding verwacht Dunea dit jaar nog geen acute problemen met de drinkwaterlevering. Maar dat gaat niet vanzelf en het blijft spannend.

Dunea is goed voorbereid op droogte. Dunea maakt drinkwater van rivierwater uit de Maas. Zolang er genoeg water door de Maas stroomt en de kwaliteit van dit water voldoende is om er drinkwater van te maken, verwachten we geen problemen. Maar als de afvoer in de Maas laag wordt en de vervuilingen blijven toenemen, kunnen we worden gedwongen om te stoppen met het innemen van Maaswater en moeten we onze reserves in de duinen aanspreken. In onze duinen hebben we voor maar 6 weken voorraad.

Water maken wordt uitdagender

Algemeen directeur Wim Drossaert: “Ondanks dat we goed voorbereid zijn, wordt het voor ons steeds uitdagender om drinkwater te maken voor onze klanten. De risico’s nemen elk jaar toe. We hebben het tot nu toe steeds gered, ook in de afgelopen extreem droge zomers. Maar het gaat steeds spannender worden”.

Zorgen op lange termijn 

Door toenemende vervuiling op de Maas wordt het steeds lastiger om kwalitatief goed drinkwater te leveren. Strengere regels om lozingen tegen te gaan zijn nodig. De toenemende bevolking in ons leveringsgebied, zorgt ervoor dat we ook steeds méér drinkwater moeten maken. En dat wordt met onze huidige bronnen steeds ingewikkelder.

Bescherming van onze bronnen

Wim Drossaert: “Ons systeem zit aan de maximumcapaciteit, dus we zijn op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater maar hopen tevens dat onze huidige bronnen beter worden beschermd. Zelf werken we hard aan het zoeken naar deze nieuwe bronnen. Maar wij vragen ook om concrete acties van alle betrokken partijen. Te beginnen bij het aanpakken van vervuiling via directe en indirecte lozingen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit."

Weten wat je zelf kunt doen om drinkwater te besparen? Kijk dan op bewust & duurzaam watergebruik (dunea.nl)