Drinkwater wordt duurder

Drinkwater gaat in 2024 € 1,45 per duizend liter kosten. Het vastrecht voor een standaard wateraansluiting stijgt naar € 85,25 per jaar. Donderdag stelden de gemeenten waarin Dunea drinkwater levert, de tarieven voor 2024 vast tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Duizend liter wordt daarmee 4 cent duurder en het vastrecht voor een standaard huis stijgt met € 12,35. De voornaamste oorzaak hiervoor is de toegenomen kosten voor de productie en levering van drinkwater, met name voor loon en extra zuivering. De prijsstijging helpt ook om de investeringen te kunnen betalen die nodig zijn voor drinkwater in de toekomst. Uitgaande van een watergebruik van 120 liter per persoon per dag zal een tweepersoonshuishouden ongeveer € 15,83 euro per jaar meer gaan betalen dan in 2023. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Steun voor de lange termijn

Wij zijn blij met de steun van haar aandeelhouders. “De forse investeringen die nodig zijn om de groeiende bevolking van drinkwater te kunnen voorzien, vragen ook om een verantwoord financieel beleid op lange termijn”, verklaart Dunea’s voorzitter van de Raad van Commissarissen Joris Backer. “De opgave is groot en beslaat decennia. Dunea moet nu al voorsorteren om risico’s te beperken.”

Wij hebben tarieven op basis van kosten, met een beperkte opslag voor toekomstige investeringen. De consument wordt beschermd doordat er een wettelijk maximum geldt voor de opslag. Dat voorkomt dat drinkwaterbedrijven onnodig geld opsparen. Wij hebben geen winstoogmerk en keert geen dividend uit aan haar aandeelhouders.

Betaalbaarheid

“Hoewel veel mensen in het kader van waterbesparing zeggen dat drinkwater veel te goedkoop is, blijft Dunea goed letten op de kosten”, verzekert directeur Wim Drossaert. “Het is immers ook belangrijk om deze primaire levensbehoefte betaalbaar te houden voor iedereen.” Wij adviseren klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen voor een passende oplossing. Wie een indruk wil krijgen van de impact van de nieuwe tarieven op zijn of haar persoonlijke situatie, kan gebruik maken van een rekentool. Op onze tarievenpagina vindt u ook een volledig overzicht van de tarieven.

Glas waarin de tarievenopbouw duidelijk wordt