De wereld achter de standpijp

Woensdag 8 februari bezocht het college van Burgemeester en Wethouders en de raadsleden van de gemeente Krimpenerwaard onze productielocatie Bergambacht. Een nadere kennismaking.

Met de plannen voor het nieuwe gemeentehuis werd het tijd om kennis te maken. Daarnaast willen zowel de gemeente als Dunea verkennen waar raakvlakken en kansen voor samenwerking liggen.

De gemeente Krimpenerwaard is omgeven door rivieren. Een van die rivieren is de Lek. De Lek is, samen met de Afgedamde Maas, de bron voor drinkwater voor ruim 1.3 miljoen inwoners in het westelijk deel van Zuid-Holland. In 2030 is het aantal mensen gestegen naar 1.5 miljoen. En het groeit daarna ook snel door.

In de gemeente Krimpenerwaard ligt productielocatie Bergambacht, een onmisbare schakel in de drinkwatervoorziening van Dunea: 100% van de aanvoer van rivierwater naar de duinen verloopt via productielocatie Bergambacht en aan de noordzijde van de Lek wordt rivierwater ingenomen. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende verontreinigingen in de rivieren (bijvoorbeeld PFAS) staat onze drinkwatervoorziening onder druk.

Dunea staat voor een enorme opgave. Voor productielocatie Bergambacht betekent dit dat er (grootschalige) aanpassingen en verbeteringen moeten worden doorgevoerd om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst veilig te stellen. “Productielocatie Bergambacht blijft onverminderd belangrijk voor Dunea. Samenwerking met onze partners is hierbij van essentieel belang”, zegt Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Tijdens dit bezoek zijn de gemeente en Dunea hierover in gesprek gegaan. Onder andere over het (toekomstig) gebruik van het terrein van onze productielocatie, het Natuurnetwerk Nederland waar de productielocatie middenin ligt, de bescherming van dijktrajecten van dijkring 15 tegen hoogwater en de gezamenlijke zorgplicht voor drinkwater.  Wethouder Wisja Pannekoek dankt Dunea voor de uitnodiging. Hij zegt: “Ik verwacht in elk geval dat we gezamenlijk veel mooie ontwikkelingen door gaan maken”.

raadleden Krimpenerwaard