Werkzaamheden Waalsdorpervlakte

Vanaf maandag 29 augustus starten wij met werkzaamheden op de Waalsdorpervlakte. Voor het veilig schoonmaken van onze winningen is het noodzakelijk het ruiterpad tijdelijk af te sluiten.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de winningen aan de Waalsdorp Landzijde moeten deze schoongemaakt en gereviseerd worden. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moet het ruiterpad tijdelijk worden afgesloten. 

Vanaf maandag 29 augustus 2022 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot week 51. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Een alternatieve route voor ruiters wordt ter plaatse met borden aangegeven.

overzicht werkzaamheden

Dunea produceert en levert lekker en betrouwbaar drinkwater aan ruim 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Met transportleidingen wordt voorgezuiverd rivierwater vanuit de Afgedamde Maas en de Lek aangevoerd naar de duinen tussen Katwijk en Monster. Het zogenaamde rivier-duinsysteem. Het voorgezuiverde rivierwater zakt via infiltratieplassen in de bodem. Samen met regenwater is in de duinen een zoetwaterbel ontstaan die via winputten wordt opgepompt. Het opgepompte duinwater wordt gezuiverd tot drinkwater.

De huidige zoetwatervoorraad bestaat uit een ondiepe en een diepe voorraad, gescheiden door een slecht doordringbare laag. Het duinwater wordt opgepompt uit de ondiepe voorraad. Als de toevoer vanuit de rivieren tijdelijk stilvalt, wordt er gebruik gemaakt van de diepe zoetwatervoorraad. Maar het is ook vaker lang droog en de bevolking in de regio groeit hard, waardoor de diepe voorraad vaker ingezet moet worden.

Vanwege teruglopende waterproductie van deze diepe winningen aan de 'Waalsdorp Landzijde' moeten de bronnen dit najaar schoongemaakt en gereviseerd worden. Waarna ze weer optimaal ingezet kunnen worden voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater.

Wat merkt u er van

Fiets- en wandelpaden op de Waalsdorpervlakte blijven toegankelijk. Het ruiterpad wordt afgesloten. Ook kunt u vaker bedrijfsauto’s van Dunea zien rijden op het fietspad. Er wordt gebruik gemaakt van groot materieel en klein materieel. Fietsers en wandelaars hebben te allen tijde voorrang op gemotoriseerd vervoer. Uiteraard beperken wij de overlast tot een minimum.

Wilt u meer informatie?

Een overzicht van alle werkzaamheden in de duinen vindt u op onze website: www.dunea.nl/duinen/werkzaamheden.