Recreatieve herinrichting Harstenhoekweg

Vanaf maandag 7 november starten we ook óp de Harstenhoek weg met werkzaamheden. De Harstenhoekweg tot aan de watertoren wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot maart 2023.

De inrichting rondom de ingangen Pompstationsweg en Harstenhoekweg is niet optimaal. Paden sluiten niet logisch op elkaar aan en verkeersstromen lopen onbedoeld door elkaar heen. Recreanten, collega's werkzaam op de productielocatie, leveranciers voor Dunea en voor de kiosk 'Onder de Watertoren' maken met allerlei voertuigen gebruik van de Harstenhoekweg. Vooral op drukke dagen lopen deze verkeersstromen door elkaar en geeft dit ongewenste, soms onveilige situaties.

Wat gaat er allemaal gebeuren en waar?

Verkeerstromen op de Harstenhoekweg worden geoptimaliseerd. Hiervoor worden op de Harstenhoekweg de drempels verwijderd en het beton hersteld. Het fietspad wordt een wandelpad en de klinkers worden vervangen door half verharding.

Op het Watertorenplein wordt van het fietspad een wandelpad gemaakt en het smalle bestaande wandelpad wordt opgeheven. Daarnaast worden de tapkraan en de informatieruif verplaatst. Komen er extra parkeerplekken voor fietsers bij de fietsenstalling 1e Strandslag. Wordt het wandelpad in de duinrand aan de Van Alkemadelaan verbeterd. En als extra voorziening en ontlasting van de Kiosk wordt er een mobiele toiletunit geplaatst.

Veiligheid

Er vinden veel werkzaamheden in één keer plaats op en rondom de Harstenhoekweg. Verkeersregelaars leiden de verkeerstromen in goede banen. Fietsers en wandelaars worden geadviseerd gebruikt te maken van de Pompstationsweg. Fietsers en wandelaars hebben te allen tijde voorrang op gemotoriseerd verkeer. 

Zwolsestraat

Meer informatie over werkzaamheden Zwolsestraat leest u hier.