Recordaantal deelnemers Kraanwaterdag 2022

Nationale Kraanwaterdag trekt vandaag met meer dan 250.000 deelnemende basisschoolleerlingen een recordaantal voor een gezonde start van het nieuwe schooljaar. Op Nationale Kraanwaterdag drinken kinderen op scholen en de buitenschoolse opvang (bso’s) alleen kraanwater en geen gezoete drankjes.

Vanochtend was de landelijke aftrap bij de Brederoschool in Groningen. Binnen het leveringsgebied van Dunea werd Kraanwaterdag samen met Incluzio, SOL en Naar buiten! feestelijk gestart op basisschool De Ley in Leiden. Dit jaar staat de dag in het teken van het thema ‘Kraanwater, gewoon bijzonder!’

Veel aandacht kraanwater

Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en wordt ondersteund door vele partners waaronder Gezonde School en JOGG. Wim Drossaert, directeur bij drinkwaterbedrijf Dunea: “Drinkwater uit de kraan is de gezondste dorstlesser en dat wordt gelukkig door steeds meer scholen en bso's gezien. Tegelijkertijd is dat drinkwater in de toekomst helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. We zien graag dat iedereen bewust en duurzaam omgaat met drinkwater. Daarom is het geweldig dat er dit jaar weer zoveel kinderen meedoen aan de Nationale Kraanwaterdag!”

Aan het recordaantal aanmeldingen voor Nationale Kraanwaterdag en de vele reacties van leerkrachten en directies blijkt dat bij veel scholen en bso’s het drinken van kraanwater steeds meer aandacht krijgt. Veel scholen en bso’s zien kraanwater als duurzaam en gezond alternatief voor zoete drankjes. Dit blijkt ook uit het groeiende aantal watertappunten dat jaarlijks wordt geplaatst op speelpleinen.

Kraanwaterbeleid op steeds meer scholen

Traditiegetrouw worden aan het begin van het schooljaar nieuwe afspraken gemaakt. Een goed moment om ook het drinken van kraanwater op school of de bso te bespreken. De drinkwaterbedrijven zien dat scholen en bso’s Nationale Kraanwaterdag aangrijpen om het drinken van kraanwater nog meer te stimuleren en vaste kraanwaterdagen in te stellen. Uit landelijk onderzoek in 2021 blijkt dat inmiddels ruim 50% van de scholen beleid heeft voor het drinken van water op school.

Waterbewustzijn vergroten

Bij het onderzoek op Nationale Kraanwaterdag onder leerlingen van groep 7 en 8 bleek dat ruim 70% van de leerlingen niet meer dan 2 glazen water per dag drinkt. Het advies is 5-8 glazen water per dag. Het is daarom extra goed dat scholen en bso’s kinderen stimuleren om meer water te drinken. De drinkwaterbedrijven hebben de ambitie om de drinkwaterconsumptie van kinderen te verdubbelen naar 4 glazen per dag. En dat kinderen ook weten wáárom het drinken van water goed voor je is.

Ook willen de drinkwaterbedrijven kinderen meer bewust maken dat drinkwater uit de kraan minder vanzelfsprekend is dan het lijkt. Het wordt voor drinkwaterbedrijven steeds moeilijker om te voldoen aan de vraag naar drinkwater. Daarom is het belangrijk dat kinderen ook leren dat je thuis, op de sportclub en op school en de bso slim om moet gaan met kraanwater. Bijvoorbeeld door de kraan niet onnodig lang te laten stromen bij tanden poetsen of douchen. Tijdens de lessen leren de kinderen hoe kraanwater gemaakt wordt en krijgen ze tips hoe ze zelf slimmer om kunnen gaan met drinkwater.

Regionaal feestelijk van start in Leiden

Nationale Kraanwaterdag 2022 is vanochtend regionaal feestelijk afgetrapt basisschol de Ley in Leiden. De leerlingen werden bij aankomst op school ontvangen door de wethouder Ashley North en Wim Drossaert, directeur van Dunea. Samen met alle leerlingen werd het speciaal voor Nationale Kraanwaterdag ontwikkelde Kraanwaterdaglied gezongen en kregen alle kinderen een gastles van collega’s van Dunea, Incluzio, SOL of Naar buiten!.