Reconstructie grote transportleiding voor nieuwbouwwijk Westergouwe

In Gouda wordt een grote nieuwbouwwijk voor ongeveer 4.500 woningen gebouwd: Westergouwe. Westergouwe ligt buiten ons leveringsgebied, maar één van onze grootste transportleidingen, de Bergambachtleiding (Bal-1), loopt precies door dit gebied heen. Voor de bouw van de nieuwbouwwijk moet deze leiding op twee plekken verlegd worden en op een ander stuk leiding extra worden verstevigd.

Het verleggen en reconstrueren van een dergelijke leiding met een doorsnede van 1,40 meter is een enorm project en dat gaat zeker niet over één nacht ijs. De eerste gesprekken over dit project hebben al lang geleden plaatsgevonden: bij de initiatie van de nieuwe woonwijk is er intensief overleg geweest tussen de gemeente Gouda en Dunea. Mede door de woningcrisis heeft dit project een tijd stil gelegen, maar ongeveer vijf jaar geleden zijn we in gesprek gekomen met het projectbureau Westergouwe (samenwerking van de gemeente Gouda en de VOF Westergouwe - Heijmans Vastgoed en VolkerWessels Vastgoed). Het heeft even geduurd voor de plannen concreet werden maar in 2020 zijn we tot een akkoord gekomen.

Voorwaarden voor realisatie

Kort samengevat moeten we ervoor zorgen dat er geen zettingen (bewegingen in de leiding) op zullen treden en wordt er niet op de leiding gebouwd. Eén van de specifieke afspraken is dat er wel een waterplas aangelegd wordt over de Bal-1 en dat we binnenin de bestaande leiding een constructieve re-lining aanbrengen die de leiding verstevigt. Daarnaast wordt de leiding bij twee sloten in de woonwijk verlegd en dieper de bodem in geplaatst.

Start ontwerp

Eind juli hebben we samen met de aannemers Kumpen en Van der Ven de bouwteamovereenkomst getekend. Met deze ondertekening bevestigen we de samenwerking en starten we met de bouwteamfase. In deze fase wordt het voorontwerp en het definitieve ontwerp gemaakt. Het komende jaar gaan we dus met elkaar bedenken hoe we dit precies gaan realiseren. Eind 2023 wordt de BAL-1 acht weken buiten gebruik gesteld en de daadwerkelijke werkzaamheden aan de leiding worden uitgevoerd.