Prachtlint Krimpenerwaard voor meer biodiversiteit

Hoogheemraadschap, Gemeente Krimpen aan den IJssel en Lions Krimpen aan den IJssel sluiten aan bij Prachtlint Krimpenerwaard tijdens de tweede prachtlint bijeenkomst op Pompstation Bergambacht van Dunea.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Wethouder Coen Derickx (Gemeente Krimpen aan den IJssel) en President Marc Viëtor (Lions Krimpen aan den IJssel), hebben met de ondertekening van het beheerconvenant Prachtlint Krimpenerwaard deelname aan dit initiatief bekrachtigd. Hiermee verklaren zij zich zichtbaar in te zetten voor meer biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Vogelwacht Krimpenerwaard, Gemeente Krimpenerwaard, Dunea en Oasen gingen hen in 2021 al voor.

Ecologisch beheer

Bij ecologisch beheer van groen staan de bestaande planten en dieren van het gebied centraal. Het beheerconvenant pleit voor een actief ecologisch beheer van bermen, dijken en sloten. Deze ‘linten’ verbinden natuurgebieden en lokale groene initiatieven, ook wel parels genoemd, aan elkaar. Verbindingen zijn enorm belangrijk in de natuur. Planten en dieren krijgen zo een grotere kans op verbetering en overleving. Goed voor de natuur, gezond voor onze leefomgeving.

Bijeenkomst groot succes

Vrijdag 10 juni vond de tweede bijeenkomst van Prachtlint Krimpenerwaard plaats bij het indrukwekkende pompstation, wat beschikt over een stuk grond dat Dunea ecologisch beheert.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt vooral veel informatie en kennis gedeeld: wie zijn de organisaties, welke gebieden beheren zij, wat gaan ze met elkaar doen om de biodiversiteit in de Krimpenerwaard te verbeteren. Wat kunnen ze van elkaar en van anderen leren? En: welke partijen kunnen nog meer betrokken worden, hoe kunnen burgers aansluiten?

Ondertekening beheerconventant prachtlint krimpenerwaard

De bijeenkomsten hebben een gericht thema waar diverse sprekers over aan het woord komen. Dit keer was dat: omgaan met weerstand m.b.t. ecologisch (berm)beheer. Naast de inbreng van o.a. Hoogheemraadschap en gemeente Krimpenerwaard over de weerstand die zij in het veld tegen komen, heeft Anjo Travaille van Bovenkamers een leerzame en praktische presentatie en workshop gegeven over het ontstaan, beïnvloeden en wegnemen van weerstand en hoe dit om te buigen naar activering. Waar de ruim 30 geïnteresseerde deelnemers, bestaande uit diverse beheerpartijen en andere geïnteresseerden, vervolgens binnen de verschillende organisaties mee aan de slag kunnen gaan.
De volgende bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden en heeft als opvolgend thema: burgerparticipatie.

Meer informatie

Weten wat Prachtlint nog meer doet aan biodiversiteit en wat jij kunt doen? Lees meer op www.prachtlint.nl