Ons spoelwater wordt nu ook drinkwater!

Dankzij een nieuwe installatie op productielocatie Scheveningen, kan spoelwater uit ons nazuiveringsproces nu zelfs drinkwater worden. Hiermee verminderen we onze reststromen en hebben we meer water om drinkwater van te maken.

Ook zuivering tot drinkwater geeft reststromen. Die willen we zo veel mogelijk beperken en hergebruiken, zelf of via AquaMinerals. Voor het spoelwater dat van de nazuiverende zandfilters in Scheveningen komt, is nu een mooie oplossing. Het oude proces is compleet vernieuwd. Het water wordt nu zo schoon in de voorbehandeling dat het in onze waardevolle duinen mag verblijven. Door de toevoeging van een innovatieve zuiveringstechniek, mag het zelfs worden toegevoegd aan het andere duinwater om de reguliere nazuivering voor drinkwater te doorlopen.

Zo bereiken we niet alleen dat we minder reststromen hebben, maar het levert ook daadwerkelijk meer drinkwater op, in harmonie met de natuur. Iets dat natuurlijk zeer welkom is nu de bevolking van ons leveringsgebied zo snel toeneemt.

Terug aan de natuur

Doordat de oude spoelplassen van de productielocatie zijn geschoond en er infiltratieplassen van zijn gemaakt, kon ook grootschalig landschapsherstel worden uitgevoerd. Het voormalige zanddepot is gesaneerd en teruggegeven aan de natuur. Met deze kwaliteitsimpuls is een robuust stuk natuur ontstaan.