Omleiding productielocatie Scheveningen door werkzaamheden Zwolsestraat

Dunea, Stedin en de gemeente Den Haag pakken vanaf 1 november 2022 tot 1 maart 2023 alle leidingen in de Zwolsestraat aan. Hierdoor is de Harstenhoekweg richting productielocatie Scheveningen via de normale route niet bereikbaar. Er is een omleiding.

Wat gaat er gebeuren

De gemeente vervangt het riool in een deel van de Zwolsestraat. Voordat dit werk begint, vervangt Stedin gasleidingen en wij vervangen een 600 mm AC transportleiding en een 450 mm transportleiding. Hierdoor is de Zwolsestraat tussen de Harstenhoekweg en de Alkmaarsestraat afgesloten van 1 november 2022 tot 1 maart 2023. Er komen omleidingen voor al het verkeer. Vooral in de Groningsestraat kan dit tot vervelende situaties leiden. De gemeente heeft in overleg met Dunea een passende alternatieve route bepaald.  Om al het verkeer en vrachtverkeer in goede banen te leiden, staan er op diverse kritieke plekken verkeersregelaars.

Omleiding

Om de productielocatie van Dunea te bereiken moet je vanaf de Van Alkemadelaan de Stevinstraat in. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven. Dit geldt voor iedereen, ook voor al het (zwaar) vrachtwagentransport van en naar de productielocatie. Fietsers en wandelaars worden geadviseerd via de Pompstationsweg te gaan.

Om overlast te verminderen, gebeurt het onderhoud in één keer. Bij het dichtmaken van de straat verbetert de gemeente de veiligheid voor fietsers. En er komt dan ook meer groen.

Meer informatie

Vanuit de gemeente Den Haag - werkzaamheden

Vragen aan Dunea: stuur een email