Stedin, Dunea en Oasen versterken de samenwerking

Infra Stedin Dunea Oasen is de nieuwe naam voor het samenwerkingsverband van netbeheerder Stedin en de drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen.

De drie partijen ondertekenden op 19 oktober 2022 de raamovereenkomsten met de nieuwe aannemers: Baas, Van Vulpen, Quint & Van Ginkel en Visser Smit & Hanab. Stedin, Dunea en Oasen gaan itensiever samenwerken bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen. Voor de omgeving betekent dit minder overlast, omdat werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd.

Door toename van het werk, het versneld vervangen van gas- en drinkwaterleidingen en de schaarste aan technisch personeel is het noodzakelijk om op een andere en betere manier samen te werken. Stedin, Dunea en Oasen werken al samen voor aansluitingen voor nieuwbouwwoningen. Dankzij de nieuwe raamovereenkomsten werken de drie partijen voortaan ook beter en efficiënter samen bij de vervangings- en reconstructieprojecten voor ondergrondse elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen in het verzorgingsgebied. De aannemers krijgen ook meer verantwoordelijkheid voor ontwerp, voorbereiding en planning van projecten, waardoor er bij de opdrachtgevers engineeringscapaciteit beschikbaar komt. Hierdoor halen we meer efficiëntie uit de beschikbare arbeidscapaciteit.

Voordelen voor de omgeving

De gezamenlijke raamovereenkomsten bieden ook voordelen voor de omgeving waar wordt gewerkt. De drie partijen werken met dezelfde aannemers en door werkzaamheden voor gas, water en elektra gelijktijdig uit te voeren, hoeft de straat maar één keer open. Door deze manier van samenwerken, wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Partnership met de aannemers

De aannemers zijn voor Stedin, Dunea en Oasen onmisbaar om hun maakbaarheidsopgave waar te kunnen maken. Met de nieuwe raamovereenkomsten wordt ook het partnership met de aannemers verder versterkt, o.a. door samen verbeterpunten te identificeren en op te pakken. Denk daarbij aan het in onderling overleg bepalen wie welke werkzaamheden uitvoert, planningen af te stemmen op de beschikbare capaciteit en ICT systemen goed met elkaar te laten communiceren. De nadruk wordt gelegd op het belang van samenwerking. Dat wordt vorm gegeven door gezamenlijke trainingen en de inzet van samenwerkingscoaches.

Infra Stedin Dunea Oasen