Dunea Warmte en Koude onderzoekt nieuw warmtenet De Heuvel Amstelwijk

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest onderzoekt Dunea Warmte & Koude de mogelijkheden voor een collectief, duurzaam en betaalbaar warmtenet voor De Heuvel/Amstelwijk in Leidschendam-Voorburg.

In 2022 heeft Dunea Warmte & Koude samen met deze partners een aanvraag ingediend voor de derde en laatste subsidieronde van het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze is in eerste instantie afgewezen maar de aanvraag voor het aardgasvrij maken van een deel van De Heuvel/Amstelwijk werd zo sterk en kansrijk bevonden, dat er vanuit het PAW alsnog extra budget is vrijgemaakt.

Met de verkregen subsidie gaat de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen en inwoners onderzoeken of warmte uit onze rivierwaterleiding inderdaad de meest kansrijke oplossing is.