Dunea lanceert Waterscan voor grote bedrijven

We stimuleren onze klanten om bewust en duurzaam met water om te gaan. Voor de grootste zakelijke klanten hebben we nu de Waterscan ontwikkeld. Deze kosteloze adviesdienst geeft inzicht in de waterhuishouding van het bedrijf en biedt waar mogelijk concrete adviezen om water te besparen of duurzamer in te zetten.

“Met deze dienst willen we bedrijven stimuleren de juiste kwaliteit water aan het juiste gebruik te koppelen," verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Dat gaat helpen in onze opgave om drinkwater te leveren aan een groeiende bevolking en past uitstekend bij bedrijven die – net als wij – een duurzame bedrijfsvoering nastreven.”

Klimaatverandering, langere perioden van droogte en een sterk groeiende bevolking stellen ons voor een grote uitdaging: iedereen elke dag van drinkwater blijven voorzien de komende decennia. We optimaliseren daarom ons huidige zuiveringssysteem, onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe bronnen én we stimuleren bewust en duurzaam watergebruik bij zowel particuliere als zakelijke klanten. De Waterscan is in de eerste plaats gericht op zakelijke klanten met een verbruik van meer dan 10.000 m3, ofwel 10 miljoen liter per jaar.

Hoe het werkt

De Waterscan bestaat uit drie onderdelen: data, analyse en advies. In gesprek met het bedrijf brengen we de huidige situatie in kaart op basis van alle relevante data die het bedrijf beschikbaar heeft. Deze data geeft inzicht in (piek)verbruik, waterstromen, afvalwater, hergebruik van water en gebruik van bijvoorbeeld regenwater. Hieruit volgen adviezen over waterbesparing, optimalisatie en efficiënt (her)gebruik van water. Bedrijven worden door ons uitgenodigd of kunnen zich aanmelden via www.dunea.nl/waterscan.