Dunea gaat dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Dunea organiseert samen met Vewin (de Vereniging van drinkwaterbedrijven), PWN en Waternet op 25 mei een online dialoogtafel.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen. 

Regionale dialoogtafels

Waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid van drinkwater staan centraal bij deze online dialoogtafels. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, omgevingsfactoren en typen bronnen voor drinkwater kennen regionale verschillen. Daarom gaan de directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio’s Noord-Oost, West en Zuid, met diverse partijen de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Dit doen zij aan de hand van concrete actuele casussen en projecten waarbij aandacht is voor de mogelijke bouwstenen en succesfactoren voor de toekomst. Iedereen is van harte welkom om online deel te nemen aan de dialoogtafels.

  • Dialoogtafel Regio Noord-Oost (Vitens, Waterbedrijf Groningen en WMD) donderdag 19 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur
  • Dialoogtafel Regio West (Dunea, PWN en Waternet)
    woensdag 25 mei van 09.30 – 11.00 uur
  • Dialoogtafel Regio Zuid (Brabant Water, Evides en WML)
    woensdag 1 juni van 11.30 – 13.00 uur

Meld u hier aan