Duinverkeer lockdown rustiger dan vorig jaar

De combinatie kerstvakantie en lockdown is ‘geen droomscenario’, ook niet voor natuurbeheerders, omwonenden en gemeenten. Mensen willen lekker samen uitwaaien en genieten in de natuur en dat geeft meer verkeer. Rond Meijendel is dat niet anders. Hierover stond natuurbeheerder Dunea de afgelopen periode in nauw contact met zowel de gemeente als bewonersvereniging De Kieviet.

“De persconferentie was voor ons het startsein om ons voor te bereiden”, vertelt Eric van Gerrevink, manager Duin & Omgeving bij Dunea. “Onze inzet was om overlast, zoals we die zagen tijdens de eerste lockdown, te beperken; zowel in als om Meijendel.” Verkeersdrukte in de wijk De Kieviet had daarbij ook onze aandacht. Dunea’s duinwachters kunnen alleen handhaven in het natuurgebied, maar door vooraf goede afspraken te maken, waren de BOA’s van de gemeente een telefoontje verwijderd. 

Meer wegen leiden naar Meijendel 

Ook communicatief was er verschil met de eerste lockdown. Dunea heeft haar aanreisinformatie onlangs aangepast, zodat ‘naar Meijendel gaan’ niet automatisch ‘met de auto door De Kieviet’ hoeft te betekenen. “We weten nog niet precies wat hiervan het effect zal zijn, want vaste bezoekers zoeken zulke informatie niet meer op, maar nieuwe bezoekers hopelijk wel. We vragen ook onze gebiedspartners om voor Meijendel niet meer alleen naar De Kieviet te verwijzen”, aldus Van Gerrevink.  

In gesprek met de omwonenden 

Bewonersvereniging De Kieviet heeft regelmatig contact met Dunea om informatie en ervaringen uit te wisselen. Hoe hebben zij de vakantieperiode ervaren? Saskia Kettler-Pinkster, lid bestuur Bewonersvereniging Park de Kieviet: “De drukte in de wijk was wisselend. In de weekenden was er veel verkeer, vooral op zondagen met mooi weer. Op drie dagen ontstond er file. Dan parkeren ongeduldige bezoekers in de zijstraten van de wijk. Over all is onze beleving dat het wel drukker was dan normaal, maar minder drukt dan in de eerste lockdown.”  

De lockdowndrukte is minder nu de winkels weer open zijn, daarmee ook de zorgen? Kettler-Pinkster: “Wij blijven graag in gesprek met de gemeente en Dunea, omdat we het gevoel hebben dat de bezoekersaantallen structureel toenemen. We willen graag naar een structurele oplossing toewerken die verkeersoverlast zo veel mogelijk voorkomt.” 

Dunea kan bevestigen dat de bevolking in de regio groeit. “Wij leverden eerst drinkwater aan 1,2 en nu aan ruim 1,3 miljoen consumenten”, verklaart Van Gerrevink. De voorspelling van het CBS is dat dit stapsgewijs doorgroeit naar 1,5 miljoen mensen in 2035. "Die mensen willen behalve een huis met drinkwater, ook genieten van de omgeving. Wij zijn er trots op als natuurbeheerder dat we iedereen de kans kunnen bieden om de natuur te ontdekken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat iedereen zich aan de gebiedsregels houdt. Die zijn er om de natuur en de waterwinning te beschermen.” 

Meer ruimte voor recreatie en OV 

Gerrevink: “Wij geven nu aan dat Meijendel meer dan één ingang heeft en we werken samen met de gemeente en andere gebiedspartners van Nationaal Park Hollandse Duinen aan het beter spreiden van bezoekers over bestaande recreatiegebieden. Daarnaast pleiten we voor een goede OV-verbinding en uitbreiding van groene recreatiezones rond de kwetsbare duingebieden. Dit vangt niet alleen stikstofuitstoot af uit de directe omgeving, maar biedt ook meer recreatieruimte voor als er meer inwoners zijn. Zo blijven we samen werken aan de fantastische biodiversiteit in het gebied.”