Drinkwatertarief stijgt in 2023

Het tarief voor drinkwater stijgt per 1 januari 2023 met 24 cent per duizend liter. Ook het vastrechttarief gaat omhoog met € 2,68 per jaar. De tarieven zijn vandaag vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestaande uit de gemeenten in ons leveringsgebied.

De voornaamste oorzaak van de tariefsverhoging zijn de toegenomen kosten voor de productie van drinkwater, onder andere voor energie en grondstoffen. De prijsstijging past dan ook in een landelijke trend: alle Nederlandse drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven.

Duizend liter drinkwater kost het komende jaar € 1,41. Het vastrecht voor de meest voorkomende leveringscapaciteit wordt € 72,90 per jaar. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Bij gemiddeld verbruik van 43,5 m3 per persoon is de verhoging in 2023 voor een éénpersoonshuishouden ongeveer 13 euro per jaar. Voor een tweepersoonshuishouden kost het rond de 24 euro extra en voor een vierpersoonshuishouden is dit ongeveer 44 euro.

Hulp bij betalen

Wim Drossaert, algemeen directeur van Dunea: “Drinkwater blijft gelukkig relatief goedkoop. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor een eerste levensbehoefte. Tegelijkertijd besef ik goed dat deze tariefsverhoging voor onze klanten boven op de prijsstijgingen van onder meer energie en boodschappen komt.” Wij adviseren klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen, zodat er een oplossing gevonden kan worden en er geen nieuwe achterstanden ontstaan. Klanten kunnen online een passende betalingsregeling afsluiten of ervoor kiezen om de waterrekening maandelijks te betalen. 

Bewust en duurzaam omgaan met drinkwater

Wij verwachten dat er de komende jaren forse investeringen nodig zijn om aan de groeiende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen. “Doordat de bevolking sneller groeit dan lang werd gedacht, moeten we al op korte termijn alles uit de kast halen om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe bronnen en innovatieve technieken om het water te zuiveren”, aldus Drossaert. Door de grote uitdaging waar we voor staan om iedereen elke dag van water te blijven voorzien, stimuleren we onze klanten om bewust en duurzaam met water om te gaan. Dit helpt ons bij het behalen van haar opgave, maar scheelt natuurlijk ook in de drinkwaterrekening.

Tariefcalculator

Met de tariefcalculator op de website van Dunea kunnen klanten vanaf 1 december op basis van hun gezinssamenstelling een indicatie krijgen van hun drinkwaterrekening in 2023 en zien wat voor invloed de prijsstijging heeft op hun persoonlijke situatie. Een volledig overzicht van de tarieven is te vinden op www.dunea.nl/tarieven

Opbouw tarieven 2023