Aanpassingen fietsenstalling Prinsenweg in Meijendel

De fietsenstalling aan de Prinsenweg in Meijendel, bij de eerste strandopgang, heeft een opknapbeurt nodig. Daarom gaan wij vanaf dinsdag 6 december hiermee aan de slag.

De werkzaamheden aan de fietsenstalling aan de Prinsenweg bestaan uit:

  • Het plaatsen van 110 meter bandenlijn;
  • het overlagen van de half verharding;
  • het herinrichten van de houten fietsenstallingen.

De werkzaamheden aan de fietsenstalling worden in opdracht van Dunea gedaan door de aannemer. Zij beginnen 6 december met het plaatsen van een bandenlijn. We laten hier een bandenlijn plaatsen om het klimaatbestendig in te richten. De bandenlijn gaat ervoor zorgen dat de half verharding minder snel kan uitspoelen. Recreanten zullen hier minimaal hinder van ondervinden.

Om het overlagen van de half verharding goed uit te kunnen voeren wordt de fietsenstalling tijdelijk helemaal afgesloten. Hier zal de recreant wel hinder van ondervinden. Om de fietsers de mogelijkheid te blijven bieden hun fiets te parkeren, maken we aan de andere zijde van het fietspad een tijdelijk fietsenstalling. De recreant kan dan te voet om de werkzaamheden wandelen naar de trap richting het strand.

Aansluiten op het overlagen van de half verharding worden de houten fietsenstallingen in een efficiëntere opstelling teruggeplaatst. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om meer fietsen te parkeren. 

We houden u op de hoogte van de werkzaamheden via social media. 

Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.