Waterketensamenwerking regio Delfland verlengd

Dunea en veertien andere waterorganisaties hebben deze week afgesproken hun samenwerking voort te zetten tot en met 2027. De samenwerking moet helpen om gebruik van water ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam houden.

De weg van oppervlaktewater tot drinkwater tot schoongemaakt afvalwater wordt de waterketen genoemd. Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen werken hieraan in het belang van de volksgezondheid, welzijn en de welvaart. Samen willen de organisaties ervoor zorgen dat hier ook in de toekomst op kan worden gerekend. Daarvoor is het nodig dat er informatie en kennis wordt uitgewisseld, dat de keten duurzaam is voorbereid op klimaatverandering en op goed gekwalificeerd personeel kan rekenen.

Winst te behalen

De toename van het aantal woningen in het gebied maakt dit alleen maar belangrijker en uitdagender. “Dunea is al volop aan de slag om op korte termijn aan de watervraag van meer mensen te kunnen voldoen, maar dat moet vervolgens ook nog de hele afvalwaterketen door. Daar is samen meer winst te behalen”, licht directeur Wim Drossaert toe. “Wij zien bijvoorbeeld kansen in lokaal hergebruik van water in bedrijven en in huis. Dat beperkt de hoeveelheid afvalwater dat moet worden afgevoerd en gereinigd. En wij zien kansen in het benutten van de temperatuur van drinkwater en afvalwaterstromen. Dat is zoveel duurzamer dan fossiele bronnen, dat het de CO2-uitstoot flink kan beperken.”

Vervolg eerdere samenwerking

De nu ondertekende overeenkomst is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst uit 2013, toen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) van start ging. Met de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven en de bredere duurzaamheidsambities gaat het netwerk nu verder onder de naam Netwerk Waterketen Delfland, in elk geval tot en met 2027.

Meer informatie?

Lees hier meer over samenwerking in de waterketen.

Watercyclus

Logo NAD