StraaDkrant opent de ondergrond

Project De StraaD laat partners abstracte kennis vertalen naar praktische toepassingen die een straat toekomstbestendig maken. Dunea droeg bij aan de vijfde editie van de StraaDkrant – over de drukke ondergrond.

StraaD staat voor Straten Transformeren: Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam. Overheid, bedrijfsleven en andere partners werken binnen dit initiatief aan het transformeren van straten en het werken aan een beter leefklimaat. Samen onderzoeken ze hoe onze straten er in de toekomst uit kunnen zien. Die informatie wordt naar buiten gebracht via (online) StraaDkranten. Een krant voor iedereen die werkt aan, in en onder de straat; van (drink)waterspecialisten tot bestuurders.

 

Slimmer omgaan met ondergrond

In de vijfde editie staat de (toekomst van de) ondergrond centraal. Ruimte onder de grond wordt schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. Zaken waar ook Dunea mee te maken heeft. Zo is de ligging van drinkwaterleidingen van steeds groter belang voor waterkwaliteit en leveringszekerheid.

 

Opwarming en schade voorkomen

Strategisch omgevingsmanager Mark Janssen Lok: “Verstedelijking, verdichting, energietransitie en hittestress zijn in ons gebied grote uitdagingen voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak. Deze uitdagingen kunnen we niet alleen aan; samenwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld met gemeenten. Om zo’n samenwerking op gang te brengen, zullen onze uitdagingen hoger op de agenda van de gemeenten moeten komen. Onze bijdrage aan deze krant helpt daarbij.”

 

Bekijk de krant

Bekijk de vijfde editie van de krant over een toekomstbestendige ondergrond. Meer informatie of benieuwd naar eerdere edities? Ga naar de website van De straaD.

 

straadplaat nummer 5 over de ondergrond