Samenwerken aan klimaatadaptatie in Delfland

De regio aanpassen aan steeds extremer weer moet sneller en effectief. Daarom tekenden twaalf gemeenten, Dunea, Evides en het Hoogheemraadschap van Delfland vandaag een samenwerkingsovereenkomst over klimaatadaptatie.

Alle samenwerkingspartners zijn in verschillende verbanden bezig met klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Maar om de juiste aanpassingen in het leefgebied te versnellen, is meer samenwerking nodig. "Samen kun je hotspots voorkomen, die opwarming van water in leidingen tot gevolg hebben," verklaart Martin Matthijsse, Divisiemanager Duin en Water. "Ruimtelijke oplossingen die boven én ondergronds verkoelen, zorgen ervoor dat drinkwater fris en veilig blijft."

Ook hebben alle partners een rol in en baat bij minder kraanwatergebruik. "Zowel het opvangen en gebruiken van regenwater als verspilling voorkomen, kan zorgen dat de capaciteit van het riool en de afvalwaterzuivering langer volstaat in onze groeiende regio," aldus Matthijsse. 

Hoogheemraad Manita Koop: "We hebben samen een agenda opgesteld om kennis te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen die we voorzien van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen." 

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én tegels eruit, groen erin.

Nu in actie komen

Deltacommissaris Peter Glas van het nationale Deltaprogramma ondersteunt de ondertekening van harte: "Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn. Hierbij is het belangrijk om nu al rekening te houden met de lange termijngevolgen van de klimaatverandering, om te voorkomen dat we de gevolgen van klimaatverandering doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit vereist goede samenwerking tussen de partijen die zich met water en ruimtelijke ordening bezighouden."