Reparatie transportleiding Berkenwoude in beeld

In Berkenwoude in de gemeente Krimpenerwaard werkten wij begin dit jaar aan een complexe reparatie van onze grootste transportleiding. Gespecialiseerde duikers moesten de leiding in om het lek te dichten. Deze reparatie is vastgelegd op beeld en is hier te zien.

Deze transportleiding brengt voorgezuiverd rivierwater van Bergambacht naar de duinen om er daar drinkwater van te maken voor ruim 1.3 miljoen mensen, en heeft een diameter van 1 meter 60.

Met oog voor natuur

Doordat de zoetwatervoorraad in de duinen minder kon worden aangevuld dan normaal, is het waterpeil in de infiltratieplassen tijdens de werkzaamheden iets gezakt. Dunea heeft het beschikbare rivierwater op zo'n manier verdeeld dat alle gebieden voldoende water hebben behouden. Plassen met hoge natuurwaarde, zoals rondom de vochtige duinvalleien, zijn ontzien. Na de reparatie zijn de plassen zo snel mogelijk weer op oorspronkelijk peil gebracht. Omdat de natuur in deze periode in ruste was, had de verlaagde waterstand geen effect op de natuur.

Inzet gespecialiseerd duikteam

Om het lek in de leiding te dichten, was een ingewikkelde reparatie nodig. De leiding ligt 5 meter onder de grond en is moeilijk bereikbaar. Om het lek te herstellen, gingen er duikers de leiding in. Het vroeg de nodige voorbereiding om dit veilig te kunnen doen. De reparatie aan de leiding is 7 februari afgerond, in de dagen erna is de watertoevoer naar de duinen hersteld en heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de weg dichtgemaakt.

De reparatie is uitgevoerd in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Visser & Smit Hanab, Van Baarsen en Wals Diving en is uiteindelijk succesvol voltooid zonder gevolgen voor onze bedrijfsvoering. We hebben alles stap voor stap vastgelegd in onderstaande video.