Fietspad door Waalsdorpervlakte vernoemd naar Pieter Kuijt

Fietspad 10 op de Waalsdorpervlakte is vandaag vernoemd naar Pieter Kuijt. Op diens aanwijzing konden na de Tweede Wereldoorlog veel lichamen worden teruggevonden van mensen die door de Duitsers waren geëxecuteerd.

Bij de officiële opening van het fietspad waren, naast de twee zonen en andere nabestaanden van Pieter Kuijt, burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar, de Katwijkse wethouder Gerard Mostert en vertegenwoordigers van het Erepeloton Waalsdorp en Dunea aanwezig.

Pieter Kuijt (25 februari 1892 – 13 september 1972), bijgenaamd ‘Piet de Roe’, was een helmplanter uit Katwijk die werkte voor de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM), een van de rechtsvoorgangers van Dunea. Vanwege die functie kon hij als een van de weinigen in het duingebied bij Waalsdorp komen, dat door de Duitse bezetter tot verboden terrein (‘Sperrgebiet’) was verklaard. In de oorlogsjaren werden hier meer dan 250 mensen geëxecuteerd.

Als er executies hadden plaatsgevonden markeerde Kuijt de vers gedolven graven met helmgras. De Duitsers lieten zelf op de plek waar zij de dode lichamen begroeven geen tekens achter, omdat zij wilden voorkomen dat de graven gevonden zouden worden. De Katwijker Kuijt sprak niet over zijn ervaringen in de oorlog, maar dankzij zijn markeringen konden na de oorlog veel slachtoffers worden teruggevonden. Hij was zelf ook bij de opgravingen aanwezig.

Sinds 1946 worden bij het Nationaal Monument op de Waalsdorpervlakte nog jaarlijks de slachtoffers herdacht, tijdens de Nationale dodenherdenking op 4 mei. Samen met het Erepeloton Waalsdorp hebben wij de afgelopen jaren geprobeerd het verhaal van Pieter Kuijt te reconstrueren en nabestaanden op te sporen. Onder andere werd hiervoor in samenwerking met de Katwijksche Post aan nabestaanden en anderen die hem gekend hebben, een oproep gedaan om zich te melden.

Heldhaftige daad

Directeur van Dunea Wim Drossaert is blij dat het gelukt is om met de familie Kuijt in contact te komen: “Dit is voor Dunea een bijzonder moment omdat we iemand eren die tijdens zijn werkzaamheden voor de Leidsche Duinwater Maatschappij deze heldhaftige daad heeft verricht. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking met alle betrokkenen bij de totstandkoming van dit eerbetoon. Met de vernoeming van dit fietspad, dat langs de plek loopt van het monument met de Bourdonklok, is de naam Pieter Kuijt nu officieel verbonden met deze plaats. Heel mooi dat zijn zonen dit nog mee kunnen maken. Een passend eerbetoon aan deze stille held.”

Voor de vernoeming van het fietspad was, naast toestemming van de familie Kuijt, de goedkeuring van de gemeente Wassenaar nodig. Burgemeester van Wassenaar Leendert de Lange stond direct sympathiek tegenover het voorstel van Dunea om Pieter Kuijt te eren met deze vernoeming. “De herinnering aan zijn daden krijgt hiermee een plek in ons collectieve geheugen. We mogen niet vergeten dat dit mooie natuurgebied in de oorlogsjaren het bloedige decor is geweest waar tegenstanders van de bezetter meedogenloos uit de weg werden geruimd. Pieter Kuijt heeft er met gevaar voor eigen leven voor gezorgd dat slachtoffers na de oorlog konden worden herbegraven met de eer die zij verdienen. Hij verdient het om daarvoor herinnerd en geëerd te worden."

Op een later moment wordt aan het fietspad ook nog een plaquette geplaatst met uitleg over helmplanter Pieter Kuijt.