Een kleurrijk lint door de Krimpenerwaard

Overal in deze streek wordt bijen- en vlindervriendelijke natuur gecreëerd. Zo ook bij onze locatie Bergambacht. Een vergelijkbaar initiatief als Bee Deals bij Brakel dat goed aansluit bij de ons hernieuwde aandacht voor natuurbeheer.

De percelen rond de productielocatie Bergambacht zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, net als grote delen van de Krimpenerwaard. Een eerste aanzet hebben we hiervoor gedaan door met de nieuwe pachtcontracten ecologisch beheer uit te laten voeren. Ook intern zijn afspraken gemaakt met o.a. Facilitair over het beheer rondom de productielocatie.

Prachtlint is een groeiende beweging van mensen uit de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Drechtsteden en Vijfheerenlanden die overal bijen- en vlindervriendelijke natuur willen creëren. Prachtlint stimuleert natuurvriendelijk, duurzaam beheer in de nabijheid van onze bron. Door de natuurwaarde te vergroten en aan te sluiten bij de ecologische verbinding van de Prachtlint zal de biodiversiteit toenemen.

Ondertekening convenant
De intenties van het convenant sluiten goed aan bij het ingezette Dunea beheer dat duurzaam en ecologisch is. Ecologisch beheer in de omgeving versterkt de biodiversiteit op onze terreinen.

Door ondertekening van het Prachtlint vergroten we bovendien onze zichtbaarheid in de omgeving en bij stakeholders. Kunnen wij meer bekendheid geven aan ons belang van een schone natuurlijke omgeving rondom ons innamepunt in Bergambacht en het belang van een schone bron voor de drinkwaterproductie voor ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Deelnemers
Andere organisaties die het convenant vrijdag 5 november ondertekende zijn o.a.  gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Oasen, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap

Groene cirkels Bijenlandschap

Naast een al vijfjarige samenwerking tussen Dunea en Bee Deals in Brakel, trekken wij ook al sinds 2015 samen op met Groene cirkels Bijenlandschap. Een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen in de Bollenstreek. Een samenwerking aan een bloemrijk netwerk voor bestuivers. Eerst rondom Leiden, maar nu van Den Haag tot en met de Bollenstreek, van Nieuwkoop tot en met onze duingebieden. Mooie initiatieven ter behoud en uitbreiding van het aantal soorten wilde bijen en vergroting van de biodiversiteit.