Dunea vindt proeftuin voor duurzaam waterverbruik

Technische innovatie moet waterverbruik in huis vernieuwen en drinkwaterbesparing naar een volgende fase brengen. Drinkwaterbedrijf Dunea en VPdelta Dutch Water Innovations gaan daarvoor in fieldlab The Green Village waterbesparende concepten toetsen aan de dagelijkse praktijk.

De bevolking in de regio groeit al jaren. Toch bleef de jaarlijkse drinkwaterproductie van Dunea lange tijd gelijk, puur door waterbesparing. Zuiniger apparatuur, spoelonderbrekers en waterbesparende douchekoppen droegen daaraan bij. Inmiddels is het gemiddelde verbruik per persoon per dag blijven hangen op 119 liter en de bevolking groeit harder dan ooit. In droge, hete perioden kan het piekverbruik enorm oplopen.

Lager verbruik faciliteren

Om iedereen in de regio de komende jaren van voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien, wordt de waterwincapaciteit in de duinen geoptimaliseerd en uitgebreid. Maar daar zitten grenzen aan. Dunea wil ook verkennen in hoeverre de benodigde hoeveelheid water van drinkwaterkwaliteit nog omlaag kan. “We weten niet precies hoeveel drinkwaterverbruik bedrijven en huishoudens verder zouden kunnen en willen besparen,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Maar pas als de mogelijkheden helder en beschikbaar zijn, kunnen klanten, gemeenten en projectontwikkelaars daarin een afweging maken. Dat willen wij op weg helpen.”

Toetsen in kleine praktijk

Er zijn al veel innovaties beschikbaar, maar om ze toegepast te krijgen is meer nodig. VPdelta heeft op The Green Village op de TU Delft Campus twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb's, studenten en wetenschappers concepten testen, verbeteren en demonstreren. Zo is er al de WaterStraat en het HittePlein. “Het onderwerp waterbesparing sluit mooi aan op het thema klimaatadaptatie,” vertelt Marjan Kreijns, directeur VPdelta & The Green Village. “Regenwater opvangen en vasthouden wordt op de WaterStraat en het HittePlein al uitgebreid getest. Als je dat water vervolgens kunt hergebruiken, is er minder kraanwater nodig. Door de samenwerking met Dunea kan er in één van de bewoonde huizen op The Green Village worden getoetst hoe water veilig en naar tevredenheid kan worden hergebruikt.” 

Duurzaam en zorgeloos

Gemiddeld gebruikt een persoon 119 liter per persoon per dag, dus ongeveer 43.500 liter per jaar. Toilet en douche vragen het meeste water, maar niet perse van drinkkwaliteit. Vernieuwingen daar hebben dus het meeste effect. Met een technische waterbesparende oplossing hoef je je niet steeds af te vragen of je waterverbruik wel duurzaam is. Zo blijft zorgeloos genieten van water mogelijk. De samenwerking tussen VPdelta en Dunea duurt minimaal een jaar. Weten hoe u nu al bewust met water kunt omgaan? Op dunea.nl/waterbewust vindt u een aantal tips. Meer informatie over de huidige WaterStraat vindt u hier.