Drinkwatertarief stijgt in 2022, precario vervalt

Ons tarief voor drinkwater stijgt per 1 januari 2022 met 7 cent per duizend liter. Ook het vastrechttarief gaat omhoog, met € 4,06 per jaar. Doordat de precariobelasting wordt afgeschaft, gaat niet iedereen komend jaar meer betalen voor water.

Duizend liter drinkwater kost het komende jaar € 1,07. Het vastrecht voor de meest voorkomende leveringscapaciteit wordt € 64,42 per jaar. Beide bedragen zijn exclusief btw. De belangrijkste oorzaak van de tariefverhoging zijn de toegenomen kosten voor de productie van drinkwater, onder andere voor energie, grondstoffen en personeel. De prijsstijging past dan ook in een landelijke trend: vrijwel alle Nederlandse drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven of hebben dat recent gedaan. De tarieven werden vandaag vastgesteld in de Algemene vergadering van aandeelhouders, bestaande uit de gemeenten in het leveringsgebied van Dunea. 

Dat de tarieven de komende jaren weer zullen dalen, is niet de verwachting. Dunea moet fors investeren om aan de toenemende vraag naar water te kunnen blijven voldoen.

‘We staan voor een hele stevige opgave’, aldus algemeen directeur Wim Drossaert van Dunea. ‘Met ons huidige systeem voor waterwinning kunnen wij maximaal zo’n 85 miljard liter drinkwater produceren. In 2040 wordt er 100 miljard liter van ons gevraagd om de bevolkingsgroei bij te houden. We zullen dus flink moeten opschalen. Daarnaast bereiden we ons voor op de inzet van meer bronnen voor drinkwater, om ons proces aan te passen aan het veranderende klimaat en om gesteld te staan voor vervuilingen. Ook daarvoor zijn investeringen nodig.’

Geen precario vanaf 2022

De tariefstijging betekent niet voor iedereen een hogere drinkwaterrekening in 2022. Tegenover de tariefstijging staat namelijk dat gemeenten per 1 januari geen precario meer via Dunea aan klanten in rekening mogen brengen. Deze kosten, die op de drinkwaterrekening zichtbaar waren als ‘bijdrage precario’, komen dan ook te vervallen. In gemeenten waar de precario relatief hoog was, resulteert het afschaffen hiervan in een lagere drinkwaterrekening. In gemeenten waar het precariotarief al afgeschaft was, of relatief laag was, zullen klanten onderaan de streep juist iets meer kwijt zijn als gevolg van de tariefstijging.

Tariefcalculator

Wilt u weten wat het effect van de nieuwe tarieven in uw persoonlijke situatie is? Met onze tariefcalculator kunt u op basis van uw woonplaats en gezinssamenstelling een indicatie krijgen van uw drinkwaterrekening in 2022. Een volledig overzicht van de tarieven vindt u op onze tarievenpagina

De opbouw van uw drinkwaterrekening in 2022