Afvalwaterzuivering tuinbouw ontziet drinkwaterbron

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard werkt. In een apart rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard afgevoerd en gezuiverd. Dit maakt het oppervlaktewater in de Bommelerwaard significant schoner. Goed voor de leefomgeving en voor de productie van drinkwater.

Al 25.000 kubieke meter is langs deze weg gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

In dit project werkte Dunea samen met de gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland en zo’n 50 tuinbouwondernemers, een unieke samenwerking in Nederland. Alle tuinders in Nederland zijn inmiddels verplicht het afvalwater op het eigen bedrijf te zuiveren, maar in de Bommelerwaard wisten partijen de krachten te bundelen voor een lokale, collectieve oplossing. Dunea is blij met het resultaat: “Het is echt een win-win. Tuinders zijn volledig ontzorgd en hoeven zich niet ook nog eens met zuiveringstechnologie en onderhoud bezig te houden. En als Dunea zagen we direct het effect op de waterkwaliteit. Het polderwater komt vlak bij ons innamepunt, de start van ons drinkwaterproductieproces, in de Afgedamde Maas. We hoeven ons nu minder zorgen te maken over gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten”, aldus Co van Dongen van Dunea en programmamanager voor de tuinbouwriolering.

35 kilometer rioolleiding 

Ruim 250 hectare aan glastuinbouw voert nu het afvalwater uit de kassen af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding. Dit water gaat naar een speciale filterinstallatie, die Waterschap Rivierenland bouwde bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Het gezuiverde water gaat vanuit Zaltbommel naar de Waal. De Afgedamde Maas, waarvan ruim 1,3 miljoen mensen afhankelijk zijn voor hun drinkwater, wordt niet meer met dit afvalwater belast. 

Samen voor schoon water

Schoon water in sloten en vaarten is van belang voor de natuur, landbouw, gezondheid en de drinkwaterwinning. Schoon water is één van de doelstellingen van de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) voert dit uit. Met deze samenwerking lopen de tuinders voor op de doelstelling in de sector om in 2027 emissieloos te zijn. Wethouder Bragt: “Deze collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard geeft een enorme impuls aan de leefomgeving en aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.”

Financiering project

De gemeente en het waterschap investeerden in het project en legden het systeem aan, maar de tuinders betalen het project uiteindelijk zelf. Vanwege de bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid werd het project mede gefinancierd door de provincie Gelderland, Dunea en de Europese Unie. De Europese Unie stelde een subsidie beschikbaar van 1,7 miljoen, op het totaal van ruim 5 miljoen die de leiding en zuivering heeft gekost.