Aanleg nieuwe transportleiding Noordwijk

Dunea legt een nieuwe drinkwatertransportleiding aan in Noordwijk. De werkzaamheden starten in de week van 16 augustus 2021 en lopen langs de Herenweg, Nieuwe Offemweg en het Everwijnpark. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot maart 2022.

Wegens de bouw van nieuwe woningen en de toename van bedrijven in de regio, is het nodig het bestaande leidingnet uit te breiden. Door uitbreiding van het leidingnet zorgen we ervoor dat u ook in de toekomst geniet van lekker en fris drinkwater. Aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. verricht de werkzaamheden.

 

Wanneer vinden werkzaamheden plaats? 

Werkzaamheden aan de nieuwe drinkwaterleiding starten in de week van maandag 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot maart 2022. Wegens de omvang wordt het werk in fases uitgevoerd. De planning van het werk is afhankelijk van weersomstandigheden. Het aanleggen van de waterleiding vindt nu plaats omdat wij het werk kunnen combineren met werkzaamheden van de gemeente Noordwijk. Zo stemmen we werk langs de Herenweg en Nieuwe Offemweg op elkaar af. Door samen te werken, beperken we de overlast zoveel mogelijk.

 

Waar vinden werkzaamheden plaats?

De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 16 augustus vanaf het parkeerterrein aan de Olympiaweg (Katwijk) tot aan de Herenweg naar Noordwijk. Daarna gaat het werk achtereenvolgens verder langs (het fietspad op) de Herenweg, de Nieuwe Offemweg en het Everwijnpark. Eind augustus start de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding. Woont u niet op of langs bovengenoemde straten, dan blijft de overlast beperkt. Op sommige momenten kunnen de werkzaamheden gevolgen hebben voor de drinkwatertoevoer. De huizen en panden waar het om gaat, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens het werk blijven alle woningen en panden bereikbaar. In overleg met de gemeente Noordwijk wordt verkeer over de Herenweg van begin september tot eind november 2021 omgeleid. Voetgangers worden deels omgeleid en hebben waar mogelijk doorgang via loopschotten. Borden langs de route geven de omleidingen aan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u ons iets meegeven? Neem contact op met David Susani (omgevingsmanager van Van Gelder) via dsusani@vangelder.com of tel. 06 146 806 72.