Stierslangen gevonden in Berkheide en Meijendel

Met de stijgende temperaturen worden er ook dit jaar weer stierslangen gezien in en rondom waterwin- en duingebieden Meijendel en Berkheide. Duinwachters van Dunea hebben dit jaar al drie slangen gevangen en recent werd er ook één gezien in attractiepark Duinrell.

Sinds 2013 worden er in de duingebieden Berkheide en Meijendel waarnemingen gedaan van stierslangen (Pituophis). Stierslangen komen uit Midden- en Noord-Amerika en komen oorspronkelijk niet in Nederland voor. Stierslangen zijn ongevaarlijk voor mensen, maar kunnen door hun lengte imposant overkomen. Ze zijn geel-grijs met een rij aaneensluitende zwarte vlekken op de rug en hebben een lengte tussen de 0,9 en 2,75 meter. Als ze verstoord worden reageren ze met schijnaanvallen en sissen.

Losgelaten 

Stierslangen worden veel gehouden in gevangenschap. Kennelijk zijn meerdere keren stierslangen door onbekenden losgelaten in de duinen. Dat is ongewenst én strafbaar. Stierslangen kunnen hier overleven en eten in de duinen onder andere knaagdieren en zandhagedissen. Ze overwinteren onder de grond in lege konijnenholen. Er is gelukkig nog geen bewijs dat ze zich kunnen voortplanten in de Nederlandse natuur, want Dunea wil niet dat deze exotische slang zich definitief vestigt in de duinen en daarmee een bedreiging vormt voor andere dieren. De duinwachters van Dunea proberen ze daarom zo goed mogelijk weg te vangen. Gevangen stierslangen worden overgedragen aan een gespecialiseerde slangenopvang. Er worden soms ook overreden slangen gevonden op de fietspaden. Dunea gaat er op basis van waarnemingen vanuit dat er ongeveer enkele tientallen stierslangen zijn uitgezet, waarvan er hopelijk nog maar enkele aanwezig zijn. Dunea probeert de slangen, door waarnemingen goed te monitoren en de stierslangen zoveel mogelijk weg te vangen, helemaal uit het duin te verwijderen.

Wat kun jij doen?

  • Zet geen dieren uit in de natuur! Als je geen plek meer hebt voor je huisdier neem dan contact op met een dierenasiel. 
  • Zie je zelf een slang? Probeer niet om hem zelf te vangen, maar neem contact op met de dierenambulances. In Meijendel met Dierenambulance Wassenaar -Voorburg - Leidschendam via 070- 511 77 72 en voor Berkheide met dierenambulance regio leiden via  071-517 41 41.