Pilot slimme watermeter

Dunea is bij een aantal grootverbruikers een pilot gestart met slimme watermeters. De slimme watermeter is een ‘kastje’ dat op de bestaande watermeter wordt geplaatst en elke vijf minuten het waterverbruik doorgeeft aan Dunea. Dat biedt voordelen voor beide partijen.

Doordat het waterverbruik nauwkeurig wordt gemonitord, kunnen eventuele afwijkingen zoals lekken, drukverlies en piekbelastingen vroegtijdig worden gesignaleerd en verholpen. De klant krijgt door de teruglevering van de verbruiksdata beter inzicht in zijn verbruik en kan daarmee zijn bedrijfsprocessen mogelijk verbeteren. Daarnaast wordt het op termijn mogelijk om op maandelijkse basis het werkelijke verbruik te factureren.

Er zijn verschillende types watermeter. Niet elk type is voor elke klant geschikt, omdat de watermeter moet kunnen communiceren met het gebouwbeheerssysteem van de klant. Dat is een systeem waarmee alle binnen het gebouw aanwezige installaties centraal worden aangestuurd en afgelezen. Bij de klanten in de pilotgroep is vooraf afgestemd welke watermeter het meest geschikt is voor hun systeem.

Waardevolle data

Voor de pilot zijn vijf grootverbruikers geselecteerd met een verbruik hoger dan tienduizend kuub. Het gaat bovendien om klanten die zich in een bemeterde sectie van ons leidingnet bevinden. Daardoor kunnen het verbruik van de klant en de druk in het netwerk met elkaar worden vergeleken. Dat levert waardevolle data op. Op basis van de eerste ervaringen wordt bepaald of op korte termijn bij meer klanten een slimme watermeter kan worden geïnstalleerd.

Wilt u meer weten over slimme watermeters of over deze pilot? Neem contact op met zakelijk@dunea.nl.