Online waterdebat 9 februari

Het waterbeheer in Nederland loopt tegen de grenzen aan. Om Nederland toekomstbestendig te maken moeten beleidsmakers nu keuzes maken. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Vewin en de Unie van Waterschappen op 9 februari daarom een online Waterdebat. U bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Urgente keuzes zijn nodig

Het belang van water moet hoger op de politieke agenda komen te staan. Het systeem dat we nu kennen houdt onvoldoende rekening met de realiteit van vandaag, waarin periodes van extreme droogte en overvloedige regenval elkaar afwisselen: de drinkwaterbronnen staan kwalitatief en kwantitatief onder druk. Hierop hebben de drinkwaterbedrijven zelf geen invloed. De politiek wel. Er zijn dringend aanpassingen nodig om de beschikbaarheid van drinkwater robuust en toekomstbestendig te maken.

Uitdagingen

Dunea heeft in haar leveringsgebied te maken met grote uitdagingen:

Bevolkinsgroei
De groeiende bevolking in West Nederland leidt direct tot een grotere behoefte aan drinkwater. Om daaraan te voldoen moeten wij onze productie opschalen. Bovendien moeten alle nieuwe wijken worden voorzien van drinkwaterleidingen en andere infrastructuur.

Kwetsbare bron
Onze primaire bron voor de productie van drinkwater, de Maas, is kwetsbaar voor verontreinigingen. Bovendien zijn we, doordat we aan het einde van deze rivier liggen, afhankelijk van wat andere landen en gebruikers stroomopwaarts voor ons overlaten.

Innovatie

Wij innoveren volop om op deze uitdagingen voorbereid te zijn. Zo doen we onderzoek naar nieuwe bronnen en productietechnieken en dragen we met onze expertise bij aan duurzaam watergebruik in nieuwe wijken. Maar voor een toekomstbestendig Nederland is meer nodig.

Op nationaal niveau zijn er dringende keuzes nodig bij de inrichting van ons land, zowel boven- als ondergronds. Water moet hierin sturend zijn en een transitie van ons huidige watersysteem is daarom onvermijdelijk. Waterschappen en drinkwaterbedrijven willen graag met u in gesprek over een dergelijke transitie. 

Programma Waterdebat

Datum: 9 februari
Tijd: van 15.30 uur tot 17.30 uur

Na een korte inleiding door Peter van der Velden (voorzitter Vewin) en Rogier van der Sande (voorzitter Unie van Waterschappen) vinden twee talkshows plaats. Deze worden geleid door van Maarten Bouwhuis, bekend van onder meer BNR Nieuwsradio.

De onderwerpen zijn 'Nationale watertransitie noodzakelijk voor een toekomstbestendig Nederland' en 'Schoon water: geen luxe maar noodzaak'. De vragen hierbij worden beantwoord door experts en politiek, waarbij u als deelnemer ook actief inbreng kunt leveren.

Deelnemen?

U kunt zich tot maandag 1 februari aanmelden via waterevent@vewin.nl. Vlak voor het debat krijgt u een e-mail met informatie om toegang te krijgen tot het Waterdebat. Het Waterdebat is alleen toegankelijk als u zich hiervoor aanmeldt!

We hopen u van harte virtueel te mogen verwelkomen!