Intensievere samenwerking Dunea en Rijnland

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren.

Een mooie samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst komen de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud te liggen bij Dunea.  

In de watersector is jaren toegewerkt naar een betere samenwerking. Het Bestuursakkoord Water (BAW) en 'Samenwerken in de waterketen' (SWWK) liggen hieraan ten grondslag. De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen, waarbij water de verbindende factor is. Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Samen met Rijnland kijken we naar toekomstige uitdagingen in de regio. De stap die we nu zetten is een logische, omdat wij met ruim 5000 kilometer aan ondergrondse infrastructuur specialisten zijn in dergelijk onderhoud. Deze ruim 250 kilometer aan persleidingen past dan ook prima binnen onze capaciteit.”

Verandering in de praktijk

Sinds december 2019 leverde Dunea al materiaal en mankracht om de leidingen van Rijnland te repareren tijdens storingen. Was er een calamiteit of storing? Dan bracht Dunea onderdelen naar de locatie. Door de ondertekening levert Dunea nu niet alleen het materiaal, maar lost het de storing ook op. Dit doet we samen met het calamiteitenteam van Rijnland en een aannemer. Omdat het beheergebied van Rijnland groter is dan het leveringsgebied van Dunea, kunnen de werkzaamheden plaatsvinden buiten Dunea-gebied. Voor het werk aan de persleidingen is een speciale bus ingericht zodat duidelijk is wanneer Dunea werkt aan leidingen van Rijnland. Deze bus rijdt naar de locatie van de calamiteit.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op onze pagina Dunea en de waterketen.