Handenwassen tegen corona in Kenia

Ook Kenia neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dunea draagt, samen met haar lokale partner HomaWasco, een steentje bij door tien extra watertappunten te plaatsen in de openbare ruimte, waar mensen hun handen kunnen wassen. 

Ook wordt in Homa Bay een tool getest van de Wereldbank om liquiditeitsproblemen bij drinkwaterbedrijven door corona in een vroeg stadium te signaleren.

De handwashing facilities worden geplaatst op drukke plaatsen zoals markten en in wijken waar veel mensen dicht op elkaar wonen. Op deze plaatsen zijn vaak nauwelijks voorzieningen voor de distributie van water. Dat maakt het lastig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Zeep en desinfectiemiddelen

Amref Flying Doctors levert een bijdrage door zeep en desinfectiemiddelen beschikbaar te stellen, om bijvoorbeeld marktplaatsen te desinfecteren. Ook kopen zij beschermende kleding voor lokale zorgverleners die in hun wijk de mensen instrueren met betrekking tot de corona-gedragsregels als handen wassen.

Financiële gevolgen

Het coronavirus heeft ook financiële gevolgen voor waterbedrijven in ontwikkelingslanden. Zij kunnen in de problemen komen omdat klanten mogelijk de waterrekening niet meer kunnen betalen, de vraag naar water toeneemt of door incidentele uitgaven die direct samenhangen met de virusuitbraak. 

Om die problemen tijdig te signaleren heeft de Wereldbank een tool ontwikkeld. Die moet het mogelijk maken om op tijd hulp te vragen van internationale organisaties. Hiermee hoopt de Wereldbank te voorkomen dat de coronacrisis op de langere termijn negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van drinkwater in ontwikkelingslanden.

Dunea Internationaal 

In Kenia is toegang tot schoon water nog altijd niet vanzelfsprekend. Dunea werkt samen met partners aan duurzame verbetering van de drinkwaterfaciliteiten in de provincie Homa Bay. Lees meer over Dunea Internationaal