Flowmeter vervangen in het transportnet

Dunea is continu bezig met het vervangen en uitbreiden van haar leidingen. Dit jaar stond onder andere vervanging van flowmeters op de rol. Geen gemakkelijke opgave voor onze monteurs.

Dunea heeft duizenden kilometers leidingnet waarvan 283 kilometer aan transportleidingen. Deze drinkwatertransportleidingen vervoeren gezuiverd drinkwater vanaf onze productielocaties in Monster, Katwijk en Scheveningen naar de verschillende gemeenten en wijken in ons leveringsgebied. Deze transportleidingen hebben diameters variërend tussen 300 en 1.500 mm.

Vervangen van 3 grootste flowmeters
In de verschillende transportleidingen zitten zogenoemde flowmeters, deze meters meten de hoeveelheid water door de transportleiding en matchen dat met de voorspelde hoeveelheid water. Dit jaar was het tijd om onze drie grootste flowmeters in transportleidingen vanaf pompstation Scheveningen te vervangen. Half december is de laatste en lastigste flowmeter, die aan het meetpunt Zijdepad in Leidschendam, vervangen. Deze meter zat in een transportleiding waar ruim 300.00 huishoudens op aangesloten zitten.

Toch installatie ondanks Covid-19
Het vervangen van de meter was geen gemakkelijke opgave. De betreffende meter zat niet in een put, maar is gewoon in de grond geplaatst wat de vervanging extra complex maakt. De wisseling stond eigenlijk begin maart gepland maar door Covid-19 zijn de werkzaamheden verzet naar het najaar. Wederom uitstel naar aan leiding van de nieuwe lockdown bracht zo veel nadelen met zich mee dat besloten is toch tot uitvoering over te gaan.

Geen overlast voor onze klanten
Om te zorgen dat de klant niets van deze werkzaamheden merkt, is water ingekocht bij ons buurbedrijf Evides. Achter de schermen is er extra gemonitord op de waterverdeling en indien nodig handmatig bijgestuurd. Om ieder risico te mijden is er een extra noodstroom aggregaat geplaatst bij ons pompstation Boterdorp waar de inkoop van Evides gestuurd wordt. 

Inzet versnelde monsternametechniek
Om de uitbedrijfname tijd te verkorten hebben wij naast de conventionele bemonstering van het water een versnelde monsternametechniek ingezet. Deze test geeft snel een indicatie van de waterkwaliteit na de ingreep. Door inzet van deze wettelijk goedgekeurde technieken hebben we de uitbedrijfname met twee dagen kunnen verkorten zonder afbreuk te doen aan de zekerheid rondom bacteriologische betrouwbaarheid van ons drinkwater.

De werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Met deze meter kunnen we weer tien jaar vooruit. Een goed voorbeeld van samenwerking door onze processen heen en een inzet van nieuwe technieken.