Duurzaam bosbeheer

De komende periode kan het u opvallen, dat als u door Meijendel fietst of wandelt, er op sommige bomen een ring onderaan de stam staat. Deze bomen zijn bewust door de medewerkers van Uitvoering Natuurbeheer van Dunea gemerkt. De bomen zijn geselecteerd om geringd te worden. Dunea gaat dunningen uitvoeren in het Ganzenhoekbos en in het Vogelbos in Meijendel.

Dunea streeft er met haar natuurbeleid naar om met de tijd een natuurlijk en duurzaam duinbos te krijgen dat zichzelf reguleert. Het duurzaam bosbeheer bestaat dan in de toekomst (50 tot 100 jaar) uit niets doen en de natuurlijke processen (zoals bv. verjonging) zijn gang te laten gaan. Maar nu moeten we de natuur nog een handje helpen.

Dunningen

Verschillende bospercelen en delen van het bos in de vallei Meijendel worden van een meer parkachtig bos omgevormd tot natuurlijk duinbos d.m.v. dunningen. De afdeling Uitvoering Natuurbeheer van Dunea is hier al decennialang consequent mee bezig. Naargelang de ontwikkeling van het bos verandert ook de intensiteit van de dunningen. Zo vonden in de jaren '50 t/m de jaren '80 om de 5 jaar dunningen plaats en in de jaren '90 van de vorige eeuw om de 7 jaar dunningen plaats.

Tegenwoordig vinden de dunningen om de 10 jaar plaats. Dat wil niet zeggen dat er niet elk jaar in de periode van 1 september tot 1 maart wordt gedund. Het beheergebied van Meijendel is in 10 vlakken of percelen verdeeld. Elk jaar wordt er één perceel gedund, dus na 10 jaar komen we weer in het eerste perceel terug.

Geen willekeur

Het dunnen is zeker geen willekeur. Er wordt rekening gehouden met, en gekeken naar, de bodemgesteldheid, de habitat types (kalkarme/kalkrijke duingebieden), natte/droge duingebieden, soorten samenstelling, leeftijdsopbouw, onderlinge concurrentie van de soorten en of het duineigen (genetisch) soorten zijn, zoals: de eik, berk, meidoorn, wegedoorn, vuilboom, lijsterbes, enzovoorts

Ringen

Als u nu in het duingebied wandelt of fietst, zal het opvallen dat er bomen gemerkt zijn. Blessen of smetten in vakjargon. Deze termen stammen uit de periode dat er met een bijltje bomen gemerkt werden. Er werd een stukje bast van de boom gehakt, zodat het witte spinthout zichtbaar werd. Tegenwoordig merken we de bomen met een milieuvriendelijk en afbreekbare verf. Als we ringen, staat er een ring onderaan de stam. Of als we de boom omzagen, staat er een stip op de bast.

Bij ringen wordt de bast en cambiumlaag over de volledige omtrek van de boom met een breedte van ± 10 tot 15 cm verwijderd. Het effect hiervan is dat de boom nog enkele jaren (gemiddeld 3 jaar) bladdragend is, maar gaandeweg minder vitaal wordt en uiteindelijk afsterft. Dit proces draagt enorm bij in de natuurwaarde van het bos. Insecten, vogels en paddenstoelen maken dankbaar gebruik van deze aftakelende bomen, die uiteindelijk tot de laatste vezel worden gerecycled in de kringloop van het bos-ecosysteem.

Meer informatie?

Mocht u onze medewerkers van Natuurbeheer met dunningswerkzaamheden bezig zien en meer willen weten? Vraag het ze gerust! Zij staan u graag te woord. Uiteraard kunt u ook informatie krijgen in De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea, in het hart van Meijendel.