Dunea en gemeente Katwijk ontwikkelen Mientkant

Dunea en de gemeente Katwijk ondertekenden op vrijdag 31 januari een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Mientkant, Mient Kooltuin en Pan van Persijn.

Het eerste project dat partijen tot uitvoer brengen is het creëren van een landschapspark Mientkant waarin natuur, recreatie, waterwinning en de beleving van het militair erfgoed samengaan en tot hun recht komen. De gemeente en Dunea willen de plannen samen uitwerken met lokale maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers. 

Drinkwater

Dunea wil de waterwinning in het gebied uitbreiden om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar drinkwater, onder andere vanwege de te ontwikkelen wijk op Locatie Valkenburg. Eerder deze maand verleende de gemeente Katwijk aan Dunea de omgevingsvergunning die hiervoor nodig is en om veertien van de achttien militaire barakken op het terrein te slopen. Over de omgevingsvergunning is lang gesproken. Bezwaar was er vooral van organisaties die zich met de bescherming van erfgoed bezighouden.

Beleefbaar erfgoed

Dunea wil de vier barakken die behouden blijven een centrale plek geven in de ontwikkeling van het gebied en het verhaal van de oorlog met respect vertellen, zegt Dunea-directeur Wim Drossaert. “We hebben gemerkt dat veel Katwijkers zich zeer betrokken voelen bij dit gebied en het militaire verleden. Ook wij vinden het belangrijk dat bezoekers het militaire verleden van deze plek straks op een waardige manier kunnen beleven. Daarover wisselen we graag van gedachten met de partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen onze plannen, maar juist ook met de partijen die goede ideeën hebben. Want het moet een gebied worden van en voor iedereen.” Naast aandacht voor historie wordt gedacht aan de ontwikkeling van een bezoekerscentrum gerelateerd aan Nationaal Park Hollandse Duinen en een informatiecentrum over waterwinning.

Recreatie en natuur

Wethouder Gerard Mostert: “Deze samenwerkingsovereenkomst is de start van een proces waarin we samen met Dunea de ontwikkeling van dit gebied ter hand nemen. In dit gebied, Mientkant, Mient Kooltuin en Pan van Persijn, is lange tijd weinig gebeurd. Terwijl het veel mogelijkheden biedt voor de beleving van natuur, recreatie en erfgoed. Met de geplande woningbouw op Project Locatie Valkenburg ontstaat een groeiende behoefte aan voorzieningen voor onder meer natuurontwikkeling, sport en recreatie. Om hieraan te voldoen, en te voorkomen dat een grote recreatieve druk ontstaat op het kwetsbare duingebied, kunnen deze voorzieningen een plek krijgen in de Mient Kooltuin. Ook wachten de huidige gebruikers en grondeigenaren in de Mient Kooltuin al geruime tijd op een heldere visie voor het gebied en concrete acties. Wij zijn blij dat we hier nu gezamenlijk mee aan de slag gaan.”