Aanvraag officiële status voor Nationaal Park Hollandse Duinen

Op woensdag 9 december vraagt Nationaal Park Hollandse Duinen de officiële status aan van een nieuw soort nationaal park. Hiervoor kan de samenwerking, die Dunea de afgelopen vier jaar ontwikkelde samen met Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland, rekenen op de inzet en steun van ruim 50 gebiedspartners.

Met deze steun en de officiële titel 'Nationaal park' kan Dunea de kwetsbare duingebieden Berkheide, Meijendel en Solleveld beter beschermen. Ook andere ambities die partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen, komen samen binnen bereik: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot. 

Nationaal Park nieuwe stijl

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een park dat niet uit één natuurgebied bestaat, maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kusstrook van Hoek van Holland tot Hillegom. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid.

Verbinding van stad en land, verbinding van partners 

Dankzij de gebieden die samen het nationaal park vormen, is er ruime mogelijkheid voor inwoners en recreanten om te ontspannen. Het verbindt stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit, met bijna 7.000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. “De waarde van het gebied is enorm en als één ding duidelijk is geworden in dit coronajaar, dan is het wel dat natuur dichtbij, een noodzaak is en geen luxeartikel”, concludeert Wim Drossaert, voorzitter van NPHD en directeur Dunea. “Met ruim 50 partners kunnen we duin & water beter beschermen en ook andere gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.” 

Samen werken aan oplossingen 

Een van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen, is het creëren van groene buffers rond de kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen. Ook werken we in NPHD-verband aan robuuste ecologische verbindingen tussen onze en andere natuurgebieden, met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Ook kijken de gebiedspartners naar het vergroten van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park en het in goede banen leiden van bezoekers.

De organisatie groeit 

Vier jaar geleden startte Dunea het avontuur door met partners een Bidbook te maken voor de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland. Hollandse Duinen verwierf toen een derde plek en de publieksstem. In 2018 richtte Dunea een stichting op. Dit bleek een goede basis waarop kon worden verder gebouwd. Naast Staatsbosbeheer, de Provincie Zuid-Holland en Dunea, starten in 2021 drie nieuwe bestuurlijke partners: gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland.

De aanvraag 

De provincie Zuid-Holland dient de aanvraag in namens de partners. De feestelijke overhandiging vond plaats in Naturalis, Leiden en online. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de partners door aan de gezamenlijke ontwikkeling van het nationaal park.