Zorg over voldoende Maaswater

Bij gebruikers van Maaswater groeit de zorg over de beschikbaarheid van voldoende goed rivierwater in de toekomst. Ook Dunea is afhankelijk van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie. Als er weinig water door de Maas stroomt, worden verontreinigingen nauwelijks afgevoerd en is er minder rivierwater dat geschikt is voor de productie van drinkwater.

De zorg blijkt uit het jaarrapport van RIWA-Maas dat vandaag werd gepubliceerd. RIWA-Maas rapporteert al 50 jaar over de waterkwaliteit van de Maas vanuit het perspectief van de drinkwatervoorziening voor 7 miljoen mensen in Nederland en België. De waterkwaliteit van de Maas is de laatste decennia flink verbeterd. Ook tijdens de droogte van afgelopen jaar bleek de Maas een goede bron voor drinkwater te zijn. Wel legde de droogte de toenemende kwetsbaarheid van het watersysteem bloot.

Kwetsbaarheid van de rivier 


In 2018 was er gedurende een derde van het jaar sprake van een officieel watertekort in de Maas. Het is de verwachting dat deze situatie zich in de toekomst vaker zal voordoen. “De Maas stroomt bij een lage afvoer langzaam, zo vindt er nauwelijks verversing plaats. Dat is de kern van onze zorg”, benadrukt Van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas. “Verontreinigingen als gevolg van lozingen of calamiteiten worden dan nauwelijks afgevoerd. En de concentraties ongewenste stoffen zijn dan – omdat er minder verdunning plaatsvindt – verhoudingsgewijs hoger. Drinkwaterbedrijven staken dan uit voorzorg de inname van rivierwater. Vooral ten tijde van periodes van lage afvoeren is het zaak dat incidenten worden voorkomen. Om de kwaliteit van de Maas als bron voor de productie van drinkwater beter te beschermen, pleit RIWA voor volledige transparantie over industriële lozingen en intensieve controle in het hele stroomgebied.”

Inzicht in waterafvoer en bovenstroomse ontwikkelingen


In 2018 bleek bij de lage afvoer, naast de hoofdstroom in Frankrijk, een significant deel van de Maasafvoer afkomstig te zijn van de zijrivieren de Roer en de Samber. De afvoer van de Roer staat op zijn beurt onder druk door klimaatveranderingen en een mogelijke toename van lokaal gebruik. RIWA-Maas meent daarom dat - uit voorzorg - meer inzicht nodig is in de waterafvoer van de Maas en in bovenstroomse ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van water in Vlaanderen en Nederland. 

“Dat moet echt in internationaal verband gebeuren,” zo verklaart Wim Drossaert, voorzitter RIWA-Maas en directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. “Veel partijen bovenstrooms nemen water uit de Maas, waardoor drinkwater in het geding komt. Ik maak me zorgen over de effectiviteit van de internationale afspraken.” Nederland en België hebben dit deels geregeld, maar met de andere landen is dat niet het geval. Er wordt te weinig vooruitgang geboekt, terwijl concrete resultaten hard nodig zijn om dit steeds nijpendere vraagstuk het hoofd te bieden.”

RIWA-Maas behartigt de belangen van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die jaarlijks 500 miljoen kuub water uit de Maas onttrekken om hiervan drinkwater voor 7 miljoen klanten te bereiden. De hoge kwaliteit waaraan het drinkwater moet voldoen vereist een preventieve bescherming van het oppervlaktewater: wat er niet in komt hoeft er ook niet uit. 

Lees hier het volledige rapport van de Vereniging van Rivierwaterbedrijven over de waterkwaliteit van de  Maas.