Werken in de duinen _ Meijendel

De duingebieden Meijendel, Berkheide en Solleveld zijn belangrijk voor de productie van drinkwater. Maar ze bieden ook een bron voor beleving. En daarom zorgen wij er goed voor.

Vanaf nu tot maart 2019 werkt Dunea in de omgeving van de Zeedennen en in het Grote Bos in Meijendel aan een natuurlijk duinbos.

Ringen van bomen

Dunea beheert het bos op een zo natuurlijk mogelijk manier. Daarom kiest Dunea ervoor om bomen te ringen. We verwijderen bij het ringen de barst rondom de boom. Daardoor wordt de sapstroom afgesneden en gaat de boom langzaam dood. Zo komt er meer staand dood hout in Meijendel en dat is weer goed voor allerlei dieren, zoals spechten en verschillende soorten insecten. Daarnaast voorkomt ringen dat de boom opnieuw gaat groeien, door de energie die nog opgeslagen zit in het wortelstelsel van de boom niet meer kan stromen. Alleen daar waar het echt noodzakelijk is, worden bomen gekapt. Dit gaat om een klein aantal.

Bijzondere natuur

De werkzaamheden zijn nodig om de bijzondere natuur te behouden. De geringde bomen zijn vroeger aangeplant en komen van nature niet in de duinen voor. Door de maatregelen krijgen soorten die van nature in de duinen horen meer ruimte.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden vinden niet direct naast de (wandel)paden plaats, maar dieper in het bos. U kunt duinwerkers of aannemers vanaf de paden zien werken. Geluidsoverlast kunnen we niet voorkomen. Ook kunt u werkverkeer tegenkomen. Er worden geen (wandel) paden afgezet voor dit project.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea, Meijendelseweg 40, Wassenaar of mail naar natuur@dunea.nl.