Werken in de duinen_Solleveld

De duingebieden Meijendel, Berkheide en Solleveld zijn belangrijk voor de productie van drinkwater. Daarom zorgen wij er goed voor.

De duingebieden Meijendel, Berkheide en Solleveld zijn belangrijk voor de productie van drinkwater. Daarom zorgen wij er goed voor. Om er voor te zorgen dat er nu en in ook de toekomst voldoende goed en betrouwbaar drinkwater beschikbaar is, zijn werkzaamheden en onderhoud van tijd tot tijd noodzakelijk. 

Solleveld
In Solleveld renoveren en vervangen we vanaf 7 januari 2019 een aantal onderdelen van het waternetwerk. We doen er alles aan om overlast zo veel mogelijk te beperken, maar het kan zijn dat u daar wel iets van het werk meekrijgt. Voor de werkzaamheden zetten we namelijk groot materieel in en bovendien zijn er rijplaten neergelegd. Ook kan het zijn dat op werkdagen delen van het gebied niet toegankelijk zijn. Dit is om uw veiligheid te kunnen garanderen. In de weekenden zijn de wandelpaden wel toegankelijk. 

Betrouwbaarheid
Op verschillende plekken in Solleveld worden geluidsarme pompen bij de duinplassen, ook wel winningen genoemd, ingezet. Ook tijdens het broedseizoen is het noodzakelijk dat zij water uit de winningen blijven afpompen tot dat het duinwater bacteriologisch betrouwbaar is. 

Broedseizoen
Daarnaast wordt er straks ook extra gemaaid. De totale werkzaamheden duren tot maart. Als de werkzaamheden niet tijdig zijn afgerond, dan gaan we verder na het broedseizoen. Het broedseizoen is van 1 maart tot 1 september.


Vragen kunt u stellen via natuur@dunea.nl of in De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea.