Water-Loop Katwijk: een wandeling langs bijzondere punten

Samen met de gemeente Katwijk, HHRijnland en het Ringpark hebben we de Water-Loop ontwikkeld langs een aantal bijzondere ‘waterpunten’. Op maandag 21 oktober werd de wandeling officieel in gebruik genomen, tijdens de landelijke ‘Week van Ons Water’

De Water-Loop is een afwisselende wandelroute van ongeveer 10 kilometer door de gemeente Katwijk. De route start op de boulevard bij het kustwerk Katwijk. Dit unieke project zorgt niet alleen voor veiligheid, maar ook voor meer parkeerruimte en natuur.

De route gaat verder door de duinen, waar al 145 jaar het drinkwater vandaan komt voor Katwijk en omstreken. De watertoren, een landmark voor Katwijk, is één van de oudste in Nederland en wordt nog steeds gebruikt. Een ander topmonument is het Boezemgemaal Katwijk, ook wel het Koning Willem-Alexander gemaal genoemd. Essentieel in de strijd tegen het water en als enige boezemgemaal maalt het direct uit op de Noordzee, een bron van weelde voor de vissers en de toeristen. Maar ook de reden dat Katwijk een uniek verdedigingsbouwwerk heeft tegen de dreiging van die zee: Kustwerk Katwijk.

Een verbindende route
De waterwandeling is een van de activiteiten die voortvloeit uit de Strategische Samenwerking Katwijk, waarin Rijnland, Dunea en de gemeente Katwijk afspraken samen op te trekken in een aantal watergerelateerde onderwerpen. Tegelijkertijd zijn wij allemaal partners in Nationaal Park Hollandse Duinen. De samenwerking die partijen en ook beheergebieden met elkaar verbindt. Met de Water-Loop willen we iedereen uitnodigen om te genieten van de natuur en informeren over het heden en verleden met de focus op water.

Week van Ons Water
Van 16 t/m 27 oktober is de 'Week van Ons Water'. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ons Water is een samenwerkingsverband van onder andere waterschappen, waterbedrijven en  gemeenten. Het doel is om Nederlanders bewust te maken dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Kijk voor meer info op
www.onswater.nl.

Waar vind ik de route?
De wandelroute is gratis verkrijgbaar bij De Tapuit, bezoekerscentrum van Dunea in Meijendel, de VVV Katwijk, Kon. Wilhelminastraat 9, en in de kiosk ‘Onder de Watertoren’ aan de Pompstationsweg 353, Den Haag.