Vernieuwen noodzakelijk voor leefbare delta in 2050

Hoe gaan we onze toekomst inrichten zodat we ook straks nog kunnen wonen, werken en recreëren in onze delta? Kijkend naar 2050 zien Rijnland en Dunea de waarde van water in West Nederland hard groeien, een regio met grote economische belangen.

Hoe gaan we onze toekomst inrichten zodat we ook straks nog kunnen wonen, werken en recreëren in onze delta? Dat is de vraag die drinkwaterbedrijf Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland zich hebben gesteld en donderdag deelden met ruim 400 bestuurders, ondernemers en andere belangstellenden tijdens het symposium ‘De groeiende waarde van water’ in Corpus te Oegstgeest.

Kijkend naar 2050 zien Rijnland en Dunea de waarde van water in West Nederland hard groeien, een regio met grote economische belangen. Waterkwaliteit, waterveiligheid en leveringszekerheid van drinkwater is vanzelfsprekend voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. En daarin schuilt het gevaar. “Het is nodig dat water hogere prioriteit krijgt bij besluiten over ruimtelijke inrichting en infrastructurele projecten“, verklaren dijkgraaf Rogier van der Sande en Dunea-directeur Wim Drossaert. “Met een toename van 200.000 huishoudens in de regio, moet er meer worden nagedacht over hoe we water anders kunnen gebruiken, maar ook hoe wij ons anders moeten organiseren en durven doen..”

Bekijk de video van het symposium 1 minuut

Optelsom van trends

De optelsom van uitdagingen op het gebied van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, energietransitie, circulaire economie, digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering, wordt onvoldoende gezien, is de conclusie van de toekomstverkenning die Rijnland en Dunea samen deden. Drossaert. “De uitdagingen waarvoor we staan vragen om een aanpak buiten de vertrouwde kaders, met partijen binnen en buiten de watersector. Als we samen voldoende vernieuwen, kan het leven hier ook na 2050 nog comfortabel zijn.”

Nu vernieuwen

“We moeten investeren in ontwikkeling van gebieden die niet kunnen overstromen,” verklaart Van der Sande. “En in innovaties bij het bouwen van nieuwe woonwijken, zoals infrastructuur die ook afvalwater kan scheiden om er meer grondstoffen uit terug te winnen. Ook nieuwe bronnen voor drinkwater en zuiveringsinstallaties vragen om aandacht. Al deze ontwikkelingen kennen een lange aanloop. Daarom is het belangrijk om nu te handelen.” 

Eerste stap

“Een fantastisch initiatief,” verklaarde deltacommissaris Peter Glas over het symposium en de vernieuwing die Dunea en Rijnland teweeg willen brengen. “Als we de toekomstige uitdagingen het hoofd willen bieden, moet er samengewerkt worden, op regionaal én nationaal niveau.”  Rijnland en Dunea zien het symposium als een eerste stap: “Grote onderwerpen afpellen en concreter maken wat dan morgen of binnen een jaar de juiste stap is, dat is de uitdaging waar we nu met z’n allen voor staan. Naast de 400 aanwezigen nodigen we ook andere bedrijven en organisaties van harte uit om bij ons initiatief aan te haken. We gaan graag in gesprek met andere vernieuwers. Dat kan ook via groeiendewaardevanwater.nl.”