Toezichthouder tevreden over transparantie drinkwatertarieven

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018. Dit heeft zij begin dit jaar per brief laten weten aan de Tweede Kamer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op totstandkoming van de tarieven en het bedrijfsverslag van de drinkwaterbedrijven en velde een positief oordeel over zowel de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 als het bedrijfsverslag 2017.

De tarieven van Dunea worden jaarlijks goedgekeurd door de aandeelhouders: de bestuurders van de gemeenten waar we drinkwater leveren. ILT controleert of de tarieven op transparante wijze tot stand komen, niet-discriminerend zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken dekken. De Autoriteit Consument en Markt adviseert de ILT daarbij. Uit de meest recente beoordeling blijkt dat alle drinkwaterbedrijven het benodigde inzicht hebben geboden in de kosten die leiden tot de drinkwatertarieven. De kostentoerekeningen zijn navolgbaar en de verdeelsleutels inzichtelijk.

Meer inzicht in werkwijze drinkwaterbedrijven

De drinkwatersector gaat zeer zorgvuldig om met haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ze streeft daarbij naar een uitstekende dienstverlening en een kwalitatief hoogwaardig product tegen een aanvaardbaar tarief. Het eigen initiatief van de sector voor een benchmark en de overwegend dalende kosten als gevolg van procesverbeteringen en innovaties in de afgelopen jaren, geven daarvan blijk. Strak landelijk toezicht op de kwaliteit van drinkwater en de tarieven past bij het belang van een vitale sector als de drinkwatersector voor de samenleving en de volksgezondheid.

Bedrijfsverslagen voldoen aan Drinkwaterwet

De ILT beoordeelde ook de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. Deze geven inzicht in het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de wettelijke drinkwateractiviteiten. De ILT constateert dat de bedrijfsverslagen van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland voldoen aan alle eisen die de Drinkwaterwet hieraan stelt.