Slaperdijk Noord

Slaperdijk Noord wordt vanaf 25 februari opnieuw ingericht. De natuurwaarden moeten verbeterd worden, maar tegelijkertijd blijft het gebied beleefbaar voor iedereen.

Solleveld is een waardevol en wettelijk beschermd natuurgebied (Natura2000) dat Dunea beheer en gebruikt voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Slaperdijk Noord is onderdeel van dit gebied en tevens hondenlosloopgebied met opruimplicht. Uit recent onderzoek blijkt dat de natuurkwaliteit van Slaperdijk Noord de afgelopen jaren achteruit is gegaan door o.a. de uitwerpselen van honden. 

De gemeente Westland en Dunea willen de natuurkwaliteit verbeteren en tegelijkertijd het gebied beleefbaar houden, ook voor bezoekers met honden. Daarom gaan we een deel van de Slaperdijk herinrichten en meer afvalbakken plaatsen om de opruimplicht beter te faciliteren.

Wanneer

De werkzaamheden vinden plaats van 25 februari tot en met 8 maart. Vanaf 1 maart zullen de werkzaamheden met de hand worden afgerond.

Wie

Firma Jonker in opdracht van Dunea.

Wat

Machinaal
De bestaande afscheiding wordt verwijderd. Daarna worden er palen geplaatst voor het nieuwe hek. 

Handmatig
Vanaf 1 maart wordt het nieuwe gaas aan de palen aangebracht. Het losloopgebied is daardoor tijdelijk niet omheind. De nieuwe afrastering wordt dus verplaatst zodat er meer ruimte op de Slaperdijk ontstaat voor het verbeteren van de natuurwaarden. De lengte van het hondenlosloopgebied blijft ongewijzigd bestaan. Ook de opruimplicht blijft van  kracht.

Vragen

Vragen over hondenlosloopgebied en opruimplicht: gemeente Westland. Mail naar info@gemeentewestland.nl.
Vragen over werkzaamheden en natura2000: Dunea. Mail naar natuur@dunea.nl.

 

De situatie

Ten behoeve van het behalen van de natura 2000 doelstellingen moeten we het gestippelde deel teruggeven aan de natuur. Alleen zo kunnen we de natuurwaarden voldoende ophalen.