Samenwerking met Atlantikwall Museum

Dunea en de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen ondertekenden vandaag in het bijzijn van wethouder Robert van Asten een samenwerkingsovereenkomst om publieksactiviteiten rond het bunkercomplex in Scheveningen mogelijk te maken.

Het zal gaan om een beperkt aantal excursies per jaar met een gecontroleerde aanmelding. Structurele openstelling is onder andere vanwege natuurwetgeving niet haalbaar: de bunkers liggen in Natura2000 gebied en hebben een belangrijke functie als verblijfplaats voor beschermde vleermuizen.

 

De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS) heeft al lang de wens om deze bunkers in het duingebied toegankelijk te maken voor publiek. Ook Dunea hecht waarde aan het ‘beleefbaar’ maken van de Atlantikwall en wil daarom onder voorwaarden het gebruik van het gebied voor publieksactiviteiten van SAMS mogelijk maken. De samenwerking sluit geheel aan bij de visie van de stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. In die stichting werken Dunea, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland samen met gemeenten, terreinbeheerders en anderen, om stad, natuur, cultuur, landschap en zee te verbinden voor iedereen.

 

Samen erfgoed beter beleefbaar maken

 

Dunea-directeur Wim Drossaert: “De bunkers van de Atlantikwall en de daarin levende vleermuiskolonies verdienen onze bescherming. Tegelijkertijd willen wij het bewustzijn bij het publiek voor het aanwezige erfgoed en de natuurwaarden vergroten. Samenwerking tussen verschillende organisaties in het gebied is daarbij essentieel. Ik zou graag zien dat de overeenkomst die we vandaag gesloten hebben de opmaat is voor een sterkere samenwerking van verschillende partijen om erfgoed beter beleefbaar te maken binnen Nationaal Park Hollandse Duinen.”

 

Ook Gustaaf Boissevain, voorzitter van SAMS, is verheugd over de samenwerking: “Onze samenwerking doet recht aan betekenis van dit erfgoed uit de oorlog en aan het huidige belang van de natuur in dit gebied.”

 

Wethouder Robert van Asten benadrukte bij de ondertekening het belang van de bunkers in het duingebied voor de gemeente Den Haag. “De restanten van de Atlantikwall zijn historisch van grote waarde en vormen een blijvende herinnering voor de huidige en komende generaties. Door de samenwerking tussen Dunea en de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen houden wij cultuur voor inwoners en bezoekers toegankelijk – met respect voor het beschermde duingebied”, aldus de wethouder.

 

Beschermde vleermuizen

 

Op korte termijn gaan SAMS en Dunea in samenspraak kijken welke activiteiten er in de toekomst ontwikkeld worden. De afspraak is dat SAMS deze activiteiten gaat uitvoeren, binnen de door Dunea gestelde voorwaarden. Gezien de belangrijke functie van de bunkers voor vleermuizen – de grootste kolonie meervleermuizen van West-Europa huist in het complex – worden de activiteiten van SAMS afgestemd met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland.