Ook laatste loden leidingen verwijderen

Het RIVM en de Gezondheidsraad hebben zich gebogen over loodinname via kraanwater. Oude loden leidingen en nieuwe, niet goed doorgespoelde leidingen in huis, zorgen voor meer dagelijkse blootstelling aan lood, dan eerder bekend was. Het RIVM heeft dit berekend.

Dunea blijft daarom adviseren om loden leidingen in huis te laten vervangen en om nieuwe leidingen en kranen gedurende drie maanden regelmatig door te spoelen.

Lood komt in kleine hoeveelheid voor in voedsel, kraan- en flessenwater en in de bodem. Ook kan het worden ingeademd via huisstof en de lucht. Als daar in huis het effect van oude loden leidingen op kraanwater bijkomt, of het effect van nieuwe leidingen en kranen die nog onvoldoende zijn doorgespoeld, dan wordt de dagelijkse blootstelling in dat huis hoger dan gezond is. Langdurige blootstelling aan lood kan bijvoorbeeld het leervermogen aantasten van ongeboren kinderen en kinderen tot en met zeven jaar.

Houd lood onder de norm

Daarom is het belangrijk dat huiseigenaren loden leidingen laten vervangen, zeker die tot de keukenkraan, waar het meeste water wordt gedronken. Tot de loden leidingen zijn vervangen, adviseert de Gezondheidsraad aanstaande moeders en kinderen tot en met 7 jaar binnenshuis flessenwater te drinken. Oudere bewoners wordt geadviseerd de kraan 2 minuten te laten doorspoelen, elke keer als het water in de leiding acht uur heeft stilgestaan. Ditzelfde doorspoeladvies geldt voor nieuwe leidingen in de eerste 3 maanden. Bij alleen een nieuwe kraan, kan deze het beste voor elk gebruik 10 seconden worden doorgespoeld. Ook dit advies geldt voor de eerste 3 maanden.

Weet wat je (ver)koopt, informeer huurders

Dunea is blij met de aandacht voor lood in huisinstallaties. “Eigenaren, makelaars, kopers en huurders van gebouwen ouder dan 1960, moeten weten of er nog loden leidingen in zitten", pleit Ad de Waal Malefijt, verantwoordelijk manager voor de loodvervangingsprojecten die Dunea zelf liet uitvoeren sinds 1995. “Bij koop wil je weten of er achterstallig onderhoud op waterleidingen is en ook als huurder wil je weten of je de kraan moet doorspoelen voor je het drinkt of zelfs flessenwater moet kopen voor je baby. Het raakt de gezondheid van mensen, dus het zou minimaal zo bekend moeten zijn als een energielabel.”

Citizen science

En natuurlijk ziet Dunea de kwaliteit van haar mooie product niet graag achteruit gaan als gevolg van de laatste meters leiding binnenshuis, waarover een drinkwaterbedrijf géén zeggenschap heeft. “We zijn de afgelopen jaren actiever gaan adviseren als we bij de watermeter een loden leiding het huis in zagen gaan en hebben meer informatie online gezet. Ook hebben we via ‘citizen science’-onderzoek samen met klanten gezocht naar eenvoudige manieren om lood te ontdekken", vertelt Malefijt. “Daar hebben we veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat papieren strips om het loodgehalte te meten, onvoldoende geschikt zijn als ze pas ver boven de norm ‘uitslaan’ en zelfs dan slecht leesbaar zijn. Het beoordelen van leidingen bij de watermeter bleek in al zijn eenvoud voorlopig de beste indicator. Het instructiefilmpje staat nog steeds op onze website.”

Meer informatie