Ook drinkwater onvermijdelijk circulair

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie.

Ook drinkwater ‘onvermijdelijk circulair’

Tijdens deze week openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie. Drinkwaterbedrijven dragen ook bij aan duurzaamheid en een circulaire economie door uitsluitend duurzaam opgewekte energie te gebruiken en 99% van de reststoffen nuttig te hergebruiken.

Drinkwater de meest circulaire grondstof

Het begrip 'onvermijdelijk circulair’ is zeer zeker van toepassing op drinkwater. Volgens Olaf van der Kolk, directeur van AquaMinerals, is water zelfs de meest circulaire grondstof die er bestaat. AquaMinerals (voorheen de Reststoffenunie) zorgt al 23 jaar voor het hergebruik of de recycling van reststoffen die na waterzuivering overblijven. In de loop der jaren zijn steeds meer toepassingen in de bouw, infrastructuur of landbouw mogelijk gebleken.

Er werden nieuwe bestemmingen voor de reststoffen gevonden. Zo bleek waterijzer – dat overblijft na het ontijzeren van grondwater – goed bruikbaar om zwavel uit biomassa te verwijderen. En daarmee werd een probleem van biogasproducenten opgelost. Waterijzer heeft als eigenschap dat het arseen aan zich bindt. Tot korrels geperst waterijzerslib kan als filter fungeren om natuurlijk arseen uit het opgepompte grondwater te verwijderen.

Kalk

Met behulp van calciet kan van kalkkorrels die als restproduct uit de ontharding van drinkwater komt, zuiver kalk gemaakt worden. Dit zuivere kalk wordt nu hergebruikt in tapijttegels, in papier maar ook in de glassector voor onder andere glas voor zonnecollectoren.

Al met al steeds meer toepassingen voor reststoffen uit drinkwaterzuivering.

Meer weten?

Lees verder op de website van Vewin