Online dagkaart verkoop Kijfhoek & Bierlap en Solleveld van start

Vanaf vandaag is het mogelijk om online uw dagkaart te kopen voor de duingebieden Kijfhoek & Bierlap en Solleveld.

Solleveld, bij Monster, en Kijfhoek & Bierlap in Meijendel zijn kwetsbare en bijzondere gebieden. De vraag om deze gebieden te kunnen bezoeken, groeit de laatste jaren sterk. Op piekmomenten is het aantal bezoekers per dag zo groot, dat de natuur hier schade van ondervindt. Om de kwetsbare natuur beter te kunnen beschermen, is het nodig om een maximaal aantal bezoekers toe te laten. Dat kan alleen met een dagkaartensysteem.

Het aantal beschikbare dagkaarten voor beide gebieden ligt tussen de 200 en de 600 dagkaarten. Op momenten dat de natuur op zijn kwetsbaarst is, stellen we een kleiner aantal dagkaarten beschikbaar. En op andere dagen laten we meer recreanten toe. 

Kosten

De dagkaarten kosten 2 euro per stuk. Kinderen tot en met 4 jaar mogen zonder dagkaart mee. Dagkaarten voor Kijfhoek & Bierlap zijn ook verkrijgbaar in De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea. Voor Solleveld zijn dagkaarten verkrijgbaar bij brasserie OCK.  

Beschermers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap krijgen 50% korting op maximaal 4 kaarten. Maakt u gebruik van het gereduceerde tarief? Zorgt u er dan voor dat u bij uw bezoek uw Beschermerspas en een geldig identiteitsbewijs bij u heeft. Onze duinwachters kunnen u hiernaar vragen.

Verkoop dagkaarten

 

Vragen

Heeft u vragen over ons nieuwe toegangsbeleid? Neem dan contact met ons op via natuur@dunea.nl.