Nieuw toegangsbeleid voor Solleveld en Kijfhoek & Bierlap

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen wij ons toegangsbeleid voor de duingebieden Solleveld, Kijfhoek & Bierlap. Iedereen kan straks online een dagkaart kopen voor deze twee duingebieden. Wij stoppen met de uitgifte van passe-partouts. Hiermee wordt het voor meer mensen mogelijk om van deze gebieden te genieten. Tegelijk kunnen we zo het aantal bezoekers beter reguleren.

Solleveld, bij Monster, en Kijfhoek & Bierlap in Meijendel zijn kwetsbare en bijzondere gebieden. Voor deze twee gebieden samen werden jaarlijks vijfduizend passe-partouts verstrekt. 


Breder toegankelijk, beter beschermd 

De vraag om deze gebieden te kunnen bezoeken, groeit de laatste jaren sterk. Voor Solleveld is zelfs zoveel belangstelling, dat er een wachtlijst voor de passe-partouts is ontstaan. Dunea is van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om Solleveld en Kijfhoek & Bierlap te bezoeken. Nu is dat voorbehouden aan een relatief klein aantal mensen met een passe-partout. 

Een andere reden om op dagkaarten over te gaan is de toenemende recreatiedruk. Op piekmomenten is het aantal bezoekers per dag zo groot, dat de natuur hier schade van ondervindt. Om de kwetsbare natuur beter te kunnen beschermen, is het nodig om een maximaal aantal bezoekers toe te laten. Dat kan alleen met een dagkaartensysteem.

Het aantal beschikbare dagkaarten voor beide gebieden ligt tussen de 200 en de 600 dagkaarten. Op momenten dat de natuur op zijn kwetsbaarst is, stellen we een kleiner aantal dagkaarten beschikbaar. En op andere dagen laten we meer recreanten toe. 


Uw bezoek aan Solleveld, Kijfhoek & Bierlap

Dagkaarten voor beide duingebieden zijn vanaf 1 januari via onze website te koop en kosten 2 euro per stuk. Kinderen tot en met 4 jaar mogen zonder dagkaart mee. Dagkaarten voor Kijfhoek & Bierlap zijn ook verkrijgbaar in De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea.

Korting voor Beschermers 

Voor Beschermers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap geldt een korting van 50%. Maakt u gebruik van het gereduceerde tarief? Zorgt u er dan voor dat u bij uw bezoek uw Beschermerspas en een geldig identiteitsbewijs bij u heeft. Onze duinwachters kunnen u hiernaar vragen.

Heeft u vragen over ons nieuwe toegangsbeleid? Neem dan contact met ons op via natuur@dunea.nl.

Brief aan de Beschermers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap